Ecabo keurmerk

Puur Terschelling is een erkend leerbedrijf

Puur Terschelling is gestart in 2005 en is in het bezit een veiligheidscertificaat sinds 2008. Dat betekent dat nagegaan is of stagiairs van middelbare en hogere beroepsopleidingen er voldoende kunnen leren en goed begeleid worden. Bij Puur Terschelling zijn diverse stage mogelijkheden. Naast een specifieke richting komt de student in aanraking met een heel gevarieerd argo bedrijf. Gedurende de stage worden diverse werkzaamheden uitgevoerd, afhankelijk van de studierichting en het niveau.

Markerting medewerker

Kerntaak Werkproces
1. Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid
• Zoekt informatie op voor een operationeel plan
• Analyseert informatie voor een operationeel plan
• Doet voorstellen voor een operationeel plan
• Werkt een operationeel plan uit
• Becommentarieert een operationeel plan
2. Assisteert bij het opzetten en uitvoeren van marktverkenningen en marktonderzoeken
• Volgt ontwikkelingen op de markt
• Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen
• Verwerkt de analyse tot managementinformatie
• Zet marktverkenningsinitiatieven op
• Zet marktonderzoeken op
• Voert marktonderzoeken uit
3. Zet marketing- en/of communicatieactiviteiten op en voert ze uit
• Brengt een marketing- en/of communicatievraagstuk in kaart
• Bedenkt een oplossing
• Stelt een projectplan op
• Voert een projectplan uit
• Evalueert het projectplan en het behaalde resultaat
• Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotieen/of pr-materiaal

Medewerker evenementen organisatie

1. Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid
• Zoekt informatie op voor een operationeel plan
• Analyseert informatie voor een operationeel plan
• Doet voorstellen voor een operationeel plan
• Werkt een operationeel plan uit
• Becommentarieert een operationeel plan
2. Zet marketing- en/of communicatieactiviteiten op en voert ze uit
• Brengt een marketing- en/of communicatievraagstuk in kaart
• Bedenkt een oplossing
• Stelt een projectplan op
• Voert een projectplan uit
• Evalueert het projectplan en het behaalde resultaat
• Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en/of pr-materiaal
3. Organiseert evenementen • Overlegt met de opdrachtgever
• Maakt een draaiboek voor een evenement en licht dit toe
• Verzorgt het vervoer voor materialen en personen
• Richt ruimtes in en installeert materialen
• Draagt zorg voor de dagelijkse voorzieningen
• Voert ondersteunende werkzaamheden op het gebied van personeelszaken uit
• Organiseert de beveiliging van locaties
• Assisteert tijdens het evenement