Puur Terschelling is een erkend leerbedrijf

Puur Terschelling is gestart in 2005 en is in het bezit een veiligheidscertificaat sinds 2008. Dat betekent dat nagegaan is of stagiairs van middelbare en hogere beroepsopleidingen er voldoende kunnen leren en goed begeleid worden. Bij Puur Terschelling zijn diverse stage mogelijkheden. Naast een specifieke richting komt de student in aanraking met een heel gevarieerd argo bedrijf. Gedurende de stage worden diverse werkzaamheden uitgevoerd, afhankelijk van de studierichting en het niveau.

Veel voorkomende werkzaamheden zijn:

Schapenhouderij

Dagelijkse werkzaamheden: voeren, instrooien, schoonmaken, uitmesten dieren van en naar natuurgebieden brengen, af lammer hokken maken, aflammeren (kijken, samen doen en zelf doen), medicatie toedienen, lammetjes bij voeren met de fles, schapenpoten bekappen, weitjes maken, scheren, stal onderhoud, schapen en lammer administratie.

Paardenhouderij

Verzorging: voeren, instrooien, uitmesten, verzorgen, onderhoud van stallen opruimen en schoon houden van stallen, het erf, hoef bekappen, borstelen.
Medicatie begeleiden, ontwormen. 
rijden:  rijklaar maken, poetsen, opzadelen, afzadelen van en naar het land brengen.
Mennen: huifkarren en of menwagens klaar zetten, tuigen klaarleggen,
huifkarren schoonmaken, trouwkoets poetsen en klaar maken.

Natuurbeheer

Trekkerwerkzaamheden: maaien, schudden, diverse werkzaamheden: klussen, administratie, onderhoud erf en gebouwen, onderhoud machines, werktuigen en gereedschap.

Agro toerisme

Gasten ontvangen, boerengolf gasten begeleiden, ezelwandelingen begeleiden, boerenijs verkopen, wc, erf en ontvangstruimte opruimen en schoon houden.