Onze paarden

Maak kennis met onze paarden.

 • Puur Hans

  Ruin, geboren op 26 mei 2009
  Vader: Rienk
  Moeder: Lobke

  Onze Hans staat bekend als het paard met de snor. Deze snor heeft hij te danken aan zijn moeder Lobke, die geeft al haar zoons (en ook dochters) een snor en die van Hans is wel heel fraai uitgevallen. Deze lange fraaie snor is dan ook het handelsmerk van onze Hans. De uitzonderlijke lengte ervan onderstreept perfect zijn karakter: Hans is de clown van het gezelschap. In de kudde en tijdens de buitenritten zorgt Hans voor de vrolijke noot en weet hij steevast de harten van alle ruiters te veroveren. Al onze ruiters, beginnend of gevorderd, stappen altijd af met een lach op hun gezicht. 

  Gelding, born on May 26, 2009 
  Father: Rienk 
  Mother: Lobke 

  Our Hans is known as the horse with the mustache. He owes his mustache to his mother Lobke, who has managed to give all her sons (as well as daughters) a mustache, which has turned out quite nicely for Hans. This long, impressive mustache is the trademark of our Hans. Its exceptional length perfectly underlines its character: Hans is the clown of the herd. In the herd and during rides, Hans provides the cheerful note and always knows how to conquer the hearts of his riders. All our riders, beginner or advanced, always unmount with a smile on their face.

  Hans De snor van Hans
 • Puur Eefke

  Merrie, geboren op 1 april 2009
  Vader: Onno
  Moeder: Tjitske

  Eefke’s volledige naam is Eefke van Landzicht van Cnossen. Dat Eefke een achtergrond heeft in de paardensport is niet alleen aan haar naam, maar ook aan haar uiterlijk te zien. Eefke is een prachtig gebouwde, felle en alerte merrie. Ze heeft sprekende ogen, die deels schuilgaan achter een mooie dikke lok. Eefke’s lok ligt altijd heel sierlijk over één kant van haar voorhoofd en lijkt, in tegenstelling tot de lokken van al onze andere paarden, nooit in de war te waaien. Eefke is een heel fijn paard voor gevorderden, maar door haar goede opvoeding en fijne karakter is ze ook geschikt voor ruiters met wat minder ervaring. 

  Mare, born on April 1, 2009 
  Father: Onno 
  Mother: Tijske 

  Eefke’s full name is Eefke can Landzicht van Cnossen. That Eefke has a background in equestrian sports is not only obvious from her name but also from her appearance. Eefke is a beautifully built, fierce and alert mare. She has expressive eyes, which are partly hidden behind an elegant thick mane. Eefke’s mane is always styled over one side of her forehead and, unlike the manes of all our other horses, her’s never seems to tangle. Eefke is a great horse for advanced riders, and due to her good upbringing and kind character, she is also suitable for riders with less experience.

 • Puur Aryanne

  Merrie, geboren op 28 maart 2011
  Vader: Jannes
  Moeder: Laura

  Aryanne is een lieve en gevoelige merrie, die door het team altijd liefkozend Ary wordt genoemd. Onze lieve Ary heeft ons al meerdere prachtige gitzwarte veulens gebracht. Op het strand is Aryanne het meest in haar element, dan steekt ze haar snuit de zeelucht in, laat ze haar manen wapperen in de wind en ontspant ze helemaal. Aryanne neemt je graag mee door de duinen, het bos en over het strand.  “Aryanne danst in draf en zweeft in galop”, schreef één van onze gasten eens in het gastenboek. En zo is het precies; treffender kunnen wij haar niet voor u omschrijven. 

  Mare, born on March 28, 2011 
  Father: Jannes 
  Mother: Laura 

  Aryanne is a sweet and sensitive mare, who is always affectionately called Ary by the team. Our dear Ary has already brought us several beautiful jet-black foals. Aryanne is in her element when on the beach. This is when she’ll stick her muzzle out to the sea air and let her mane flow in the wind and relax completely. Aryanne likes to take you through the dunes, the forest and the beach. “Aryanne dances at a trot and floats at a gallop,” wrote one of her riders in the guestbook, and we couldn’t describe her more accurately for you.

 • Puur Meike

  Merrie, geboren op 15 mei 2018
  Vader: Tabe
  Moeder: Aryanne

  Meike is de tweede nakomeling van haar moeder Aryanne. Ze lijkt op haar moeder, innerlijk en uiterlijk. Meike houdt ervan om gevorderde ruiters mee te nemen door de eilander natuur en loopt graag voorop. Het is een betrouwbare merrie die je een vertrouwd gevoel geeft tijdens de rit. Ze is ook dol op water en gaat daarom in de zomer ook af en toe mee zwemmen. Haar beste vriendin in de kudde is haar halfzus Maamke, in het weiland zie je ze vaak samen staan eten en kriebelen. 

  Mare, born on 15 May, 2018
  Father: Tabe 
  Mother: Aryanne 

  Meike is the second foal of Aryanne. She looks like her mother, inside and outside. Meike loves to go out in to the nature with an advanced rider and likes to go in front. She is a reliable mare who gives you a secure feeling during the ride. Meike loves water and thus comes along with swimming during the summer sometimes. Her best friend in the herd is her half-sister Maamke, you see them often together in the field, eating and cuddling.

 • Puur Neeke

  Merrie, geboren op 7 april 2019
  Vader: Tabe
  Moeder: Aryanne

  Neeke is het derde veulen van Aryanne. Neeke is al een groot paard voor haar leeftijd en ook in haar karakter merk je er weinig van dat ze nog jong is. Onderweg ziet Neeke alles, maar ze is bijna nergens bang voor. Ze is hierdoor heel geschikt voor de iets onzekere gevorderde ruiter. We zullen zien hoeveel ze uiteindelijk op haar moeder gaat lijken!

  Mare, born on April 7, 2019 
  Father: Tabe 
  Mother: Aryanne 

  Neeke is the third foal of Aryanne. Neeke is already big for her age and also her character is very mature already. Neeke sees everything during the ride, but isn’t afraid of most things. This makes her very suitable for the slightly insecure advanced rider. We shall see if she will look like her mother when she gets older!

  Neeke
 • Puur Noortje

  Merrie, geboren op 14 mei 2007
  Vader: Minne
  Moeder: Sietske 

  Noor is de hartsvriendin van onze merrie Marijn. De dames zijn in hetzelfde jaar bij ons geboren, samen opgegroeid en in al die jaren onafscheidelijk gebleven. Noor is een superlief paard, maar kan ook erg gevoelig zijn. Juist dankzij die gevoeligheid weet Noor zich wel feilloos aan te passen aan het tempo van de ruiter. Is de ruiter rustig en zelfverzekerd? Dan is Noor dat ook. Wil de ruiter graag een pittige rit? Ook geen probleem! Noor heeft prettige vlakke gangen (ze gooit dus niet hoog op). Met haar over de ruiterpaden draven, of galopperen over het eindeloze brede strand van Terschelling is echt genieten voor ruiter én paard. 

  Mare, born on May 14, 2007 
  Father: Minne 
  Mother: Sietske 

  Noor is the best friend of our mare Marijn. The ladies were born with us in the same year, grew up together and remained inseparable throughout all those years. Noor is a very sweet horse but can also be quite sensitive. It is precisely thanks to this sensitivity that Noor knows how to adapt flawlessly to the pace of the rider. Is the rider calm and confident? Then Noor is too. Does the rider want a tough ride? No problem either! Noor has nice flat gaits (so she doesn’t have high gaits or movements). Trotting with her on the dune paths or galloping on the endlessly wide beach of Terschelling is a real pleasure for both rider and horse.

 • Puur Lotte

  Merrie, geboren op 9 april 2010
  Vader: Jannes
  Moeder: Laura

  Onze lieve merrie Laura heeft veel veulens ter wereld gebracht. Die zijn bij Puur Terschelling stuk voor stuk opgegroeid tot leuke en betrouwbare paarden. Ook Lorre is een veulen van Laura. Lotte is een lekker bijdehandje en loopt graag vooraan, maar als het erop aan komt zoekt ze graag steun bij de andere paarden in de kudde. Lotte vindt het ook heerlijk om te gaan zwemmen in de zomer. Ze neemt de gevorderde ruiter graag mee de Noordzee in om lekker te spetteren. Zonder zadel zit ze ook als een huis. Maar ook de beginnende ruiter kan lekker ontspannen op Lotte en genieten van de eilander natuur. 

  Mare, born on April 9, 2010 
  Father: Jannes 
  Mother: Laura
   

  Our sweet mare Laura has given birth to many foals. They have all grown up to be fun and reliable horses at Puur Terschelling. Lotte is a smart horse who likes to go in front, but when it comes down to it, she likes to look to the other horses for support. Lotte loves to go swimming in the summer. She takes the advanced riders on her back into the North Sea to splash around. Without saddle she is very comfortable. But also a beginner can relax and enjoy the island's nature from her back.

 • Puur Dirkje

  Merrie, geboren op 14 maart 2001
  Vader: onbekend
  Moeder: Duo Penotti

  Dirkje is als veulen bij ons gekomen en is inmiddels de moeder en oma van al onze Fries/bonte paarden bij Puur. Dirkje heeft onweerstaanbaar lieve ogen en ze is ook echt een schat van een paard. Kinderen zijn dol op haar en Dirkje vindt het leuk om door ze vertroeteld en geknuffeld te worden. Omdat ze zo vriendelijk en rustig is, is Dirkje erg geschikt voor kinderen om op te rijden. Verder is Dirkje een zeer werkwillig paard dat dol is op zwemmen in de Noordzee. Ook onze begeleiders nemen haar daarom maar al te graag mee voor een buitenrit. 

  Mare, born March 14, 2001 
  Father: unknown 
  Mother: Duo Penotti 

  Dirkje came to us as a foal and she now is the mother and grandmother of all Frisian/pinto horses at Puur. Dirkje has irresistibly kind eyes and is a sweetheart of a horse. Children love her and Dirkje likes to be pampered and cuddled by them. Because she is so friendly and calm, Dirkje is very suitable for children to ride. Dirkje is also a curious horse who loves to swim in the North Sea. Our guides are therefore looking forward to when they can take her out for a ride themselves.

 • Puur Haye

  Ruin, geboren op 12 augustus 2008
  Vader: Minne
  Moeder: Dirkje

  Alle paarden bij Puur Terschelling zijn vernoemd naar iemand die iets met het bedrijf te maken heeft gehad, zo ook Haye. Haye is geboren op de dag dat wij helaas afscheid moesten nemen van een andere, zeer belangrijke Haye: vader, schoonvader en opa van de familie Bierema, en de vorige eigenaar van het boerenbedrijf dat Puur Terschelling oorspronkelijk was. Haye’s foto prijkt nog altijd op de gevel van één van onze gebouwen. Onze Friese ruin Haye is een echte haantje-de-voorste; hij wil altijd weten wat er gebeurt en staat dan ook graag overal met zijn neus bovenop. Haye is zwart, maar van zijn moeder Dirkje heeft hij vier mooie half-witte benen meegekregen en ruitvormig kolletje op zijn voorhoofd.

  Gelding, born on August 12, 2008 
  Father: Minne 
  Mother: Dirkje 

  Many of our horses at Puur Terschelling are named after someone who has something to do with the company, including Haye. Haye was born on the day that we unfortunately had to say goodbye to another important Haye: father, father-in-law and grandfather of the Bierema family, and the previous owner of the original farm that is now Puur Terschelling. Haye’s photo is still on the exterior of one of our buildings. Our Friesian gelding Haye is a real trooper; he always wants to know what is happening and likes to be on top of everything. Haye is black, but his mother Dirkje gave him four charming white stockings and a faint star.

 • Puur Wietse

  Ruin, geboren op 3 april 2010
  Vader: Jannes
  Moeder: Dirkje

  Wietse is een ondeugende ruin en één van de weinige mannelijke bonte paarden bij Puur Terschelling. De aftekeningen van bonte paarden zijn allemaal uniek, en die van Wietse zijn heel fraai uitgevallen, zo is hij makkelijk te herkennen. Het liefst loopt Wietse voor onze huifkar en onder het zadel is hij vanwege zijn jeugdige bravoure vooral geschikt voor gevorderde ruiters. Wietse vindt namelijk dat u zijn respect wel eerst moet verdienen, en zeg nu zelf: daar heeft zo’n mooie ruin als hij natuurlijk best een beetje gelijk in. Ervaren ruiters, die beschikken over natuurlijk overwicht en zelfvertrouwen, zullen Wietse zeker voor zich weten te winnen. 

  Gelding, born on April 3, 2010 
  Father: Jannes 
  Mother: Dirkje 

  Wietse is a naughty gelding and one of the few male pinto horses at Puur Terschelling. The markings of pinto horses are all unique, and those of Wietse are very distinct, so he is easy to recognize. Wietse prefers to walk in front of our covered wagon and under saddle he is suitable for advanced riders due to his youthful bravado. Wietse thinks that you should earn his respect, and you might tell yourself that for such a beautiful gelding, he is in the right. Experienced riders, who have natural superiority and self-confidence, will certainly win over Wietse.

 • Puur Joost

  Ruin, geboren op 1 april 2010
  Vader: Jannes
  Moeder: Rosalie

  2010 was een jaar waarin bij Puur Terschelling veel veulentjes werden geboren en één van onze babyboomers is Joost. Joost is een mooie zwart-wit bonte ruin die, zoals alle paarden van Puur Terschelling, zowel onder het zadel als voor de kar is beleerd. Joost is een gevoelig paard en wij hebben tijdens het beleren gemerkt dat Joost zich het meest op zijn gemak voelt bij een vaste ruiter met wie hij een goede band kan ontwikkelen. Joost loopt nu voor de huifkar, in het gezelschap van de andere paarden uit de kudde, dat vindt hij het leukst. 

  Gelding, born April 1, 2010 
  Father: Jannes 
  Mother: Rosalie 

  Many foals were born at Puur Terschelling in 2010 and one of our baby boomers is Joost. Joost is a beautiful black and white pinto gelding, who like all horses from Puur Terschelling, is trained under the saddle as well as in front of the cart. Joost is a sensitive horse and during training we have noticed that Joost feels most at ease with a regular rider with whom he can develop a good relationship. Joost now walks in front of the covered wagon, in the company of the other horses from the herd, which is what he likes best.

 • Puur Lenna

  Merrie, geboren op 10 augustus 2007
  Vader: Minne
  Moeder: Dirkje

  Lenna is een brave Fries-bonte merrie, je kunt haar herkennen aan de vier witte benen en een wit vlekje op haar hoofd. Ze is erg veelzijdig wat rijden betreft en kan naast buitenritten en dressuur rijden ook nog eens heel verdienstelijk springen. Lenna reageert alert en beheerst op de hulpen van de ruiter. Ze heeft een soepele draf en kan heel mooi aanspringen naar de galop. Lenna rijdt heerlijk, maar kan naast rijden ook heel goed voor onze huifkar lopen. 

  Mare, born on August 10, 2007 
  Father: Minne 
  Mother: Dirkje 

  Lenna is a good Friesian pinto mare, you can recognize her by the four white stockings and star on her head. She is very versatile when it comes to riding and, in addition to riding outside and dressage, she can also jump quite well. Lenna responds alertly and in a controlled manner to the rider’s aids. She has a subtle trot and can transition nicely into a canter. Lenna drives wonderfully, but in addition to driving, she can also walk very well in front of our covered wagon.

 • Puur Sil

  Ruin, geboren op 10 maart 2015
  Vader: Jilles
  Moeder: Lenna

  De komst van Sil was onverwacht, maar zeker niet ongewenst! Omdat wij bij Puur Terschelling de voorkeur geven aan het laten dekken van onze merries via de natuurlijke weg, stond onze Friese hengst Jilles in een kudde met merries die gedekt mochten worden. Maar Jilles had zo zijn eigen plannen: op een nacht ontsnapte hij uit het veld bij de Eerste Eendenkooi en ging op bezoek bij één van onze andere kuddes. Hier stond onze merrie Lenna, en niet lang na Jilles’ uitbraak viel ons op dat Lenna “anders dan anders” deed. Wat bleek: ze was drachtig! Lenna is een bont paard, maar in het voorjaar van 2015 bracht ze een prachtig gitzwart veulentje ter wereld: Sil, zoon van Jilles en vernoemd naar Sil de Strandjutter. Sil is inmiddels uitgegroeid tot de clown van de kudde en is één van onze jeugdtalenten. Hij is nieuwsgierig maar ook een beetje lomp. Hij neemt je graag mee op zijn rug door de Terschellinger natuur en met Sil valt er altijd wel wat te lachen.

  Gelding, born on March 10, 2015 
  Father: Jilles
  Mother: Lenna 

  Sil’s arrival was unexpected, but by no means unwanted! At Puur Terschelling, we prefer to have our mares covered naturally. One Spring, we had Jilles in a herd of mares than could be covered, but Jilles had different plans. One night he escaped from the field and went to visit one of our other herds. Lenna was a part of this herd and not long after Jilles’ escape, we noticed that Lenna was acting differently than usual. Turns out our Lenna was pregnant! Although his mother is a pinto, Sil inherited his father’s black coat. Sil is named after Sil de Strandjutter, a character in Dutch TV series from Oosterend, Terschelling. Sil has grown into the clown of the herd and is one of our young talents. He is curious but also a bit cheeky.

   

 • Puur Jilles

  Ruin, geboren op 22 april 2009.
  Vader: Onbekend
  Moeder: Onbekend

  Het karakter van Jilles houdt een beetje het midden tussen onschuldig, onnozel en eigenwijs. Zijn meeste streken heeft hij door de jaren heen afgeleerd, al heeft hij het nog wel eens gepresteerd om uit te breken uit zijn eigen kudde (waar hij de merries voor het uitkiezen had) om een bezoekje te brengen aan onze merrie Lenna (die dus heel ergens anders op het eiland stond). Het resultaat was een superlieve, gitzwarte verrassing: veulentje Sil. Aan onze Sil weten we wel meteen van wie de vader is. Zo zijn ze beide dol op de zee en hebben een mooie draf en galop. 

  Gelding, born April 22, 2009. 
  Father: unknown 
  Mother: unknown 

  The personality of Jilles is somewhere in between innocent, silly and stubborn. He has abandoned most of his tricks over the years, although he has sometimes managed to escape his herd (most known for visiting Lenna, which resulted in the birth of our Sil). We immediately knew Sil belonged to Jilles. They are both fond of the sea and have a nice trot and canter.

   

 • Puur Marijn

  Merrie, geboren op 25 april 2007
  Vader: Minne
  Moeder: Laura

  Marijn, door ons vaker liefkozend Marijntje genoemd, heeft eigenlijk alles wat een paard bij Puur Terschelling nodig heeft: Marijn is een mooie Friese merrie met fraaie gangen. Ook is ze een harde werkster met een opvallend goed uithoudingsvermogen. Marijn vindt het ontzettend leuk om nieuwe dingen te leren en pikt alles snel op. Ook is ze heel lief voor kinderen en houdt ze van zwemmen, dit maakt haar geschikt voor alle ritten bij Puur. Zo'n karakter mag natuurlijk nooit verloren gaan, daarom heeft Marijn al meerdere veulens gekregen. 

  Mare, born on April 25, 2007 
  Father: Minne 
  Mother: Laura 

  Marijn, often affectionately referred to as Marijntje by us, actually has everything a horse at Puur Terschelling needs: Marijn is a beautiful Friesian mare with graceful gaits. She is also a hard worker with remarkably good stamina. Marijn really enjoys learning new things and picks up everything quickly. She is also very sweet to children and loves swimming, which makes her suitable for all rides at Puur. Such a character should of course never be lost, which is why Marijn is the mother of many foals at Puur.

 • Puur Aike

  Ruin, geboren in het voorjaar van 2015
  Vader: Jilles
  Moeder: Marijn

  Aike’s vader Jilles heeft als hengst voor heel veel leuke nakomelingen gezorgd bij Puur Terschelling. Voor moeder Marijn was Aike haar eerste veulen. Aike heeft Marijn haar karakter overgenomen: Hij is lief en heel erg knuffelig, ook bleek hij een harde werker. Als jeugdtalent is Aike een grote jongen die vaak in het span voor de huifkar meeloopt en danst hij onder het zadel. Aike heeft veel uithoudingsvermogen en is reuze nieuwsgierig aangelegd. Door zijn jeugdige bravoure zal vooral de gevorderde ruiter veel plezier aan hem beleven. 

  Gelding, born in the spring of 2015. 
  Father: Jilles 
  Mother: Marijn 

  As a stallion, Aike’s father Jilles has produced many wonderful offspring at Puur Terschelling. Aike was Marijn’s first foal. Aike has taken over Marijn’s personality: he is sweet and very cuddly, and also has become a hard worker. As a young talent, Aike is a big boy who often walks with the team for the covered wagon and rides under the saddle. Aike has a lot of stamina and is very curious. Because of his youthful bravado, the advanced rider will especially enjoy him a lot.

   

   

 • Puur Hielke

  Ruin, geboren op 12 april 2017
  Vader: Simon
  Moeder: Marijn

  Hielke is het tweede veulen van Marijn en wat voor een: hij is lief, een tikje ondeugend en heeft een prachtige uitstraling. Hielke loopt met zijn lang benen graag voorop, hij is echt een stoere bink en kijkt nergens van op. Samen met zijn grote broer Aike en beste maatje Jauk laat hij je trots, vanaf de paardenrug, de mooie Terschellinger natuur zien.

  Gelding, born on April 12, 2017 
  Father: Simon 
  Mother: Marijn 

  Hielke is Marijn’s second foal and definitely a special horse. He is sweet, a little naughty and has a beautiful appearance. Hielke likes to walk in the front of groups. He is a tough guy who is not easily spooked. Together with his brother Aike and best buddy Jauk, he proudly shows you the beautiful Terschelling nature from the back of a horse.

 • Puur Maamke

  Merrie, geboren op 8 mei 2018
  Vader: Tabe
  Moeder: Marijn

  Maamke is net zo lief als haar moeder Marijn. Tijdens de gevorderde ritten geeft ze je een vertrouwd gevoel en af en toe gaat ze zelfs mee met de beginnersritten, een echt lief paard dus! Ook de langere ritten doet ze met veel plezier. In het weiland zie je haar vaak samen haar halfzus Meike, die zijn namelijk echte vriendinnen. 

  Mare, born on May 8, 2018 
  Father: Tabe 
  Mother: Marijn 

  Maamke is just as sweet as her mother Marijn. During an advanced ride she gives you a secure feeling and now and then she also goes with the beginner rides. A really sweet horse! She also does the longer rides with pleasure. In the field you see her with her half-sister Meike a lot, they are good friends.

 • Puur Riemkje

  Merrie, geboren op 3 april 2019
  Vader: Tabe
  Moeder: Marijn

  Riemkje is vernoemd naar een van onze teamleden die bij haar geboorte aanwezig was. Als veulen was Riemkje al een enorme knuffelkont en dat is ze nog steeds. Ze lijkt als meeste op haar moeder van alle veulens van Marijn. Ze loopt graag mee met de ritten, zowel onder de begeleiding als met de gasten. Op het strand stapt ze het liefst door het water of wil ze lekker in galop over het zand. Ze is een echte puur topper! 

  Mare, born on April 3, 2019 
  Father: Tabe 
  Mother: Marijn
   

  Riemkje is named after a team member who was present during her birth. As a foal, Riemkje liked to cuddle and that hasn’t changed. She looks like her mother the most from all Marijn her foals. She likes to join in on the rides, both as guide-horse as horse for the guests. On the beach she likes to walk through the water or make a gallop on the sand. She’s a real good addition to our Puur herd!

 • Puur Tilly

  Merrie, geboren op 18 april 1998
  Vader: Jonty
  Moeder: Princess

  Tilly is de kleinste en de oudste van de Puur kudde maar ondanks haar hoogte staat ze zeker haar mannetje wel. Ook zou je denken dat Tilly nog maar een paar lentes jong is, ze huppelt door de Terschellinger natuur als een jonge godin. Onze Tante Tilly, zoals ze door ons team wordt genoemd, is een betrouwbare merrie en staat bovenaan de favorietenlijst van onze begeleiders.

  Mare, born April 18, 1998 
  Father: Jonty 
  Mother: Princess 

  Tilly is the smartest and oldest of the Puur herd, but despite her height and age, she certainly stands her ground. You would also think that Tilly is only a few springs younger, as she hops through the Terschelling nature like a young goddess. Our Aunt Tilly, as she is called by our team, is a reliable mare and is at the top of the favorites list of our guides.

 • Puur Japke

  Merrie, geboren op 30 mei 2004
  Vader: Klaas
  Moeder: Lady

  Japke is onze oerbetrouwbare, trotse merrie en een harde werkster bovendien. Japke geeft altijd alles wat ze in huis heeft en ze kan ontzettend goed zwemmen. Japke voelt feilloos aan wat voor persoon ze op haar rug heeft en stemt haar gedrag daar op een prettige manier op af. Bij een onzekere ruiter bewaart Japke de rust, en bij een ruiter die houdt van een meer pittige rit zal Japke direct aan de slag gaan. Met haar gelijkmatige en werkwillige karakter is Japke zowel voor beginners als gevorderden een echt superpaard. Daarnaast zit Japke heel fijn en is het ook een genot om zonder zadel met Japke door de Terschellinger natuur te rijden.

  Mare, born on May 30, 2004 
  Father: Klaas 
  Mother: Lady 

  Japke is our very reliable, proud mare and a hard worker. Japke always gives everything she has to offer and can swim well. Japke flawlessly senses what kind of person she has on her back and adjusts her behavior accordingly. With an insecure rider, Japke will keep the serenity, and with a rider who wants a challenge, Japke will bring it. With her steady and willing personality, Japke is a real superstar for both beginners and advanced riders. Japke is also very comfortable and is a pleasure to ride bareback through the Terschelling nature

 • Puur Jesse

  Ruin, geboren op 16 maart 2020
  Vader: Tabe
  Moeder: Lotte

  Jesse is een Puur ontdeugend veulen. De eerste dag dat hij de wei op mocht vond hij meteen uit dat je niet alleen achter het stroomdraad hoeft te staan, maar er ook gewoon doorheen kan lopen. De eerste dag stond Jesse welgeteld vijf keer aan de verkeerde kant van het draad. Moeder Lotte vond dit maar niks, ze rende elke keer hard achter haar al veel te vroeg puberende zoon aan in plaats van andersom.

  Gelding, born on March 16, 2020 
  Father: Tabe 
  Mother: Lotte 

  Jesse is a purely naughty foal. The first day he was allowed to go out to the meadows he immediately found out that you not only have to stand behind the wired fence, but that you could just walk through it. That day, Jesse was on the wrong side of the wired fence five times. Mother Lotte didn’t agree with this and she ran after her adolescent son each time.

 • Puur Juultje

  Merrie, geboren op 12 april 2020
  Vader: Tabe
  Moeder: Claire

  Juultje is het eerste veulen van onze Claire. Net als haar moeder heeft ze mooie scherpe aftekeningen. Deze nieuwe schoonheid is erg knuffelig en zeer nieuwsgierig. Ze houdt ervan om gek te doen en te spelen met haar jaargenootjes. Als Juultje drie jaar wordt, wordt ze vast net zo'n Puur topper als haar moeder Claire en oma Dirkje!

  Mare, born on April 12, 2020 
  Father: Tabe 
  Mother: Claire 

  Juultje is our Claire's first foal. Like her mother, she has nice, sharp markings. This new beauty is very cuddly and curious. She loves to go crazy and play with her foal friends. When Juultje turns three, she will probably be just as delightful as her mother Claire and grandmother Dirkje!

 • Puur Marietje

  Merrie, geboren op 6 april 2020
  Vader: Tabe
  Moeder: Aryanne

  Na lang wachten beviel Aryanne op 6 april eindelijk van haar merrieveulen, Marietje. Marietje wordt vast net zo lief en knap als haar moeder, maar voor we dit gaan ontdekken mag ze nog 3 jaar lang spelen op de Boschplaat met haar zussen en jaargenoten. Als Marietje straks drie is zal ze vast met net zo veel plezier meelopen als haar moeder Aryanne en broer Jauk. Ze zal dansen in draf en zweven in galop.

  Mare, born on April 6, 2020 
  Father: Tabe 
  Mother: Aryanne
   

  After a long wait, Aryanne finally gave birth to her filly, Marietje on April 6. Marietje will probably be just as sweet and beautiful as her mother, but before we discover this she can play for another 3 years at the boschplaat with her sisters and friends. When Marietje is three years old, she will probably walk just as lovely as her mother Aryanne and brother jauk. She will dance at a trot and float at a gallop.

 • Puur Jet

  Merrie, geboren op 6 maart 2020
  Vader: Tabe
  Moeder: Marijn

  Jet is het zesde veulen van Marijn. Haar twee oudere broers lopen al trots met de groepen mee, wij verwachten dat onze Jet het over een aantal jaren net zo goed zal doen. Jet mag de eerste jaren nog wat groeien en lekker spelen met haar vriendjes. Als ze een grote meid is, is ze klaar om net als haar moeder een van de Puur toppers te worden! Wij kijken hier naar uit en zijn benieuwd tot wat voor knappe merrie zij zal uitgroeien.

  Mare, born on March 6, 2020 
  Father: Tabe 
  Mother: Marijn
   

  Jet is Marijn’s sixth foal. Her two older brothers are already proudly joining the groups, we expect our Jet to do just as well in a few years. Jet is allowed to grow a bit in the first years and play with her friends. When she’s older, we’ll be ready to become one of our Puur icons just like her mother! We are looking forward to this and are curious to what kind of wonderful mare she will become.

 • Puur Braaf

  Ruin, geboren op 8 april 2008
  Vader: Louis
  Moeder: Quinta

  Braaf is samen met zijn kleinere broertje Dapper vanuit Zeeland naar Terschelling verhuisd. Braaf is een Shire en doet z'n naam zeker eer aan, het is echt een van de braafste paarden bij Puur Terschelling. Braaf is met zijn schofthoogte van bijna 2 meter ons grootste paard. Sommigen zullen het dus misschien spannend vinden om daar bovenop te klimmen, maar we kunnen u verzekeren dat zelfs de allerkleinste kinderen een rit op Braaf kunnen maken om nooit te vergeten!

  Gelding, born on April 8, 2008 
  Father: Louis 
  Mother: Quinta

  Braaf came together with his smaller brother Dapper from Zeeland to Terschelling. Braaf is a Shire and honors his name, he is indeed one of the sweetest horses at Puur Terschelling. His height is close to 2 meters which makes him our biggest horse. Some people may be hesitant to climb on his back, but we can assure you that even the smallest children can make a ride on him to never forget! 

 • Puur Dapper

  Ruin, geboren op 15 juni 2013
  Vader: Louis
  Moeder: Lady Ann

  Dapper komt samen met zijn grote broer Braaf uit Zeeland. Dapper is een Shire, het grootste paardenras ter wereld. Dapper bleef in het begin het strand erg spannend vinden en ging daarom vooral met de gevorderde ritten mee, maar tegenwoordig kan ook de beginnende ruiter met hem genieten van een ontspannende buitenrit. Het liefst gaat hij nog steeds met zijn grote broer op pad.

  Gelding, born on June 15, 2013:
  Father: Louis
  Mother: Lady Ann

  Dapper came from Zeeland together with his bigger brother Braaf. Dapper is a Shire, which is the biggest horse breed in the world. Dapper continued to find the beach very exciting in the beginning, so he went with the advanced rides mostly. Nowadays a beginner can also enjoy a relaxing tour with him. Dapper still preferably goes with his big brother for a ride.

   

 • Puur Epke

  Ruin, geboren 1 juni 2017
  Vader: onbekend
  Moeder: onbekend

  Puur Epke is sinds 2021 onderdeel van de Puur kudde. Voordat Eplke naar Terschelling kwam, overwinrerde hij samen met Idske op het Noorderleech in Friesland. Epke is als hengst bij ons gekomen, maar is inmiddels een ruin. Hij is daardoor nogsteeds wel eens afgeleid als hij een mooie merrie ziet. Epke houd heel erg van knuffelen en loopt ook graag onder het zadel. Zowel voor de beginnende als de gevorderde ruiter is het een heerlijk paard om de Terschellinger natuur mee te ontdekken. 

  Gelding, born on June 1, 2017
  Father: unknow
  Mother: unknow

  Puur Epke is since 2021 part of the Puur herd. Before Epke came to Terschelling, he spend wintertime in the Noorderleech in Friesland together with Idske. Epke came as a stallion but now is a gelding. But when he sees a beautiful mare he still can be distracted. Epke loves to be cuddled and likes to come on the rides as well. Epke is both for beginners and advanced riders a pleasure to ride and great to discover the nature of Terschelling together. 

  Puur Epke Puur Epke
 • Puur Vos

  Ruin, geboren op 15 mei 2011
  Vader: Raygold Bill
  Moeder: Nordcliffe Lady

  Onze Puur Vos is te herkennen zijn mooie oranje bruine vacht en zijn witte sokken. Hij is een van onze Puur Shires en voelt zich helemaal op zijn gemak in onze kudde. Vos loopt graag voorop onder een van onze begeleiders maar gaat ook graag mee een gevorderde ruiter. Vos wil graag weten wat er om zich heen gebeurd en hoort graag van de ruiter als hij het goed doet. Op deze shire maakt u een onvergetelijke buitenrit. 

  Gelding, born on May 15, 2011
  Father: Rayfold Bill
  Mother: Nordcliffe Lady

  Our Puur Vos is to be recognized by his orange brown coat and white socks. He is one of our Puur Shires and feels really at home in our herd. Vos likes to be in front with one of our guides but also likes to take an advanced rider with him. Vos likes to now what is happening around him and likes to now from his reader when he is doing good. On this shire you can make an unforgettable ride. 

  Puur Vos Puur Vos
 • Puur Sterk

  Ruin, geboren op 5 juni 2011
  Vader: Ruskington William
  Moeder: Rookhills Lady

  Sterk is samen met zijn maatjes Vos en Stoer naar Terschelling gekomen. Sterk is een prachtige Shire met een flinke bos manen en een stoere uitstraling. Sterk is een grote vriendelijke reus en gaat graag met je op pad. Meestal gaat Sterk met de beginnersritten mee maar af en toe vindt hij een gevorderde rit ook leuk! Zijn naam zegt het al, Sterk kan grote volwassenen dragen maar ook kinderen kunnen een mooie rit op hem maken. 

  Gelding, born on June 5, 2011
  Father: Ruskington William
  Mother: Rookhills Lady

  Sterk came together with his friends Vos and Stoer to Terschelling. Sterk is a beautiful Shire with big mane and a tough appearance. He is a big friendly giant and likes to go out with you. Sterk mostly goes on beginners rides but sometimes likes to do an advanced ride as well! He name say it already (Sterk means strong), Sterk can carry adults but also children can make a beautiful ride on him. 

  Puur Sterk Puur Sterk
 • Puur Stoer

  Ruin, geboren op 10 maart 2010.
  Vader: Robertspride
  Moeder: April Moonlight

  Zijn naam verklapt het al, dit paard is een hele stoere Shire. Stoer is echt een grote vriendelijke reus die zich altijd van zijn beste kant laat zien. Stoer weet hoe groot en sterk die is, maar zal een beginnende ruiter alle vertrouwen geven. Tijdens het draven zit Stoer heerlijk en zo kunnen ook mensen die nog nooit eerder gedraaft hebben dit met gemak leren. Kortom, een heerlijk paard om de Terschellinger natuur eens van hoger op te bekijken. 

  Gelding, born on March 10, 2010
  Father: Robertspride
  Mother: April Moonlight

  His name says it all, this horse is a very sturdy horse. Stoer is a real big friendly giant which will always show his best side. Stoer knows how big and strong he is, but he will give a beginner all the confidence they need. Stoer sits very nicely during the trot and this way many people can learn it without having any experience. Short, a great horse to see the nature of Terschelling from higher up. 

  Puur Stoer Puur Stoer
 • Puur Mette

  Merrie, geboren op 26 februari 2021
  Vader: Tabe
  Moeder: Marijn

  Marijn heeft al vele nakomelingen gekregen en net zoals Mette zijn deze stuk voor stuk onwijs lief! Wij hebben er daarom het volste vertrouwen in dat Mette een Puur topper gaat worden. Mette gaat met als onze andere veulens naar de Boschplaat om daar op de groeien. We gaan zien tot wat voor mooi paard ze zal uitgroeien wanneer ze weer terugkomt op volwassen leeftijd in de Puur kudde. 

  Mare, born on February 26, 2021
  Father: Tabe
  Mother: Marijn

  Marijn has had lots of foals and just like Mette they are all extremely sweet. That's why have the biggest trust that Mette will be great Puur horse. Mette is with all the other foals at he Boschplaat to grow up overthere. We will see to what she will grow up when she is older. 

  Puur Mette Puur Mette
 • Puur Minke

  Merrie, geboren op 26 maart 2021
  Vader: Tabe
  Moeder: Aryanne

  Aryanne beviel op 26 maart van een knap merrie veulen, Minke. Minke speelt nu lekker samen met haar zussen en leeftijdsgenoten op de Boschplaat. Dit avontuurlijk paard zal als ze volwassen het vast net zo goed doen als haar moeder en broers en zussen. 

  Mare, born on March 26, 2021
  Father: Tabe
  Mother: Aryanne

  Aryanne gave birth to a beautiful mare on March 26, Minke. Minke is now playing with her sisters and peers on the Boschplaat. This adventurous horse will probably be a good as a horse as her mother, brother, and sisters. 

  Puur Minke Puur Minke
 • Puur Maartje

  Merrie, geboren op 27 april 2021
  Vader: Tabe
  Moeder: Claire

  Maartje is het tweede veulen van Claire. Ze is geboren op koningsdag, een echt koningsveulen. Maartje haar zus Juultje is een echt boefje. We gaan zien of Maartje net zo'n boefje wordt als haar zus of dat ze bij het lieve karakter van haar moeder blijft. Het duurt nog een tijdje voordat ze opgeleid wordt tot rijpaard, dus tot die tijd mag ze lekker spelen met haar zus en andere jonge paarden op de Boschplaat. We zijn benieuwd naar onze aanstaande Puur topper!

  Mare, born on April 27, 2021
  Father: Tabe
  Mother: Claire

  Maartje is the second foul of Claire. She is born on King's day, a real royal foal. Maartje her sister Juultje is a real rascal. We will see if Maartje will be a rascal as well or that she will be as sweet as her mother Claire. It will take some time before she will be trained under the saddle, until that whe can play on the Boschplaat. We are extremely curious what she will become.

  Puur Maartje Puur Maartje
 • Puur Joep

  Ruin, geboren op 25 februari 2021
  Vader: Tabe
  Moeder: Lotte

  Puur Joep was het eerste veulen voor Puur in 2021. Een absoluut boefje die de boel graag ontdekt! Mama Lotte heeft van haar vorige veulen geleerd dat ze niet steeds achter hem aan hoeft te rennen. Toch hield ze Joep wel goed in de gaten. Van Lotte hebben we nog geen nakomelingen onder het zadel. Maar wij verwachten dat haar veulens net zo lief gaan worden als hun moeder!

  Gelding, born on February 25, 2021
  Father: Tabe
  Mother: Lotte

  Puur Joep was the first foal in 2021 for Puur. An absolute rascal who likes to explore! Mother Lotte learned from her earlier foal that she does not have to run after it every second. Still she kept a close eye on Joep. We have no foals from Lotte under saddle yet, but we expect her foals will be just as sweet as their mom! 

  Puur Joep Puur Joep
 • Puur Toby

  Ruin, geboren op 2 juni 2001
  Vader: Rob
  Moeder: Crunchie

  Toby is een Fellpony en daarmee een van de kleinste paarden van onze kudde. Veel mensen kennen onze Tilly al, die hetzelfde ras is als Toby. Samen staan ze ondanks hun grootte toch hun mannetje in het team. Toby loopt graag voorop bij de ritten en gaat daarom graag mee als begeleiderspaard. Het is ook wel een voordeel dat hij wat kleiner is, kleinere begeleiders kunnen makkelijk op en afstappen onderweg wanneer dat nodig is. Ondanks zijn leeftijd denken wij dat Toby nog lang onderdeel zal zijn van het team, hij zit nog vol energie!

  Gelding, born on June 2, 2001
  Father: Rob
  Mother: Crunchie

  Toby is a Fellpony which makes him one of the smallest horses of our herd. Many people know our Tilly, which is the same breed as Toby. Together they stand their ground despite their height. Toby likes to walk in front so he goes as the guide horse. It's kind of a benefit that he is so small, our smaller guides can easily get on and of when needed. Despite his age, we think Toby will be a member of our team for many years to come, he is still full of power! 

 • Puur Sinne

  Merrie, geboren op 7 juli 2010
  Vader: onbekend
  Moeder: onbekend

  Sinne is vanaf 2021 onderdeel van de Puur kudde. Haar kleur verraadt al dat ze geen Fries paard is. Sinne is een mengeling van Fries en KWPN, wat haar iets pittiger maakt dan de gewone Frieze paarden. Wel heeft ze een echte Frieze naam, Sinne betekent namelijk zon. Sinne staat het liefst voor de huifkar en trekt met plezier de kar door de Terschellinger natuur. Ook kan ze gereden worden onder het zadel, maar zal dan meestal als begeleiderspaard meegaan. Sinne is altijd in voor een tochtje, maar kan ook zeker genieten van even lekker knuffelen.

  Mare, born on July 7, 2010
  Father: unknow
  Mother: unknow

  Sinne is part of the Puur herd since 2021. Her color gives away she is not a Frisian. Sinne is a mix of Frisian and KWPN, which makes her a little more fiery than the normal Frisian horses. She does have a real frisian name, Sinne means sun. Sinne like to pull the carriage, she does it with pleasure to show you the nature of Terschelling. She can be ridden under saddle as well but will mostly go as guidance horse. Sinne is always up for a trip, but can surely also enjoy a good cuddle. 

   

 • Puur Lieke

  Merrie, geboren op 25 februari 2022
  Vader: Ids
  Moeder: Marijn

  Lieke is alweer het zevende veulen wat Marijn heeft voortgebracht en ze kan het nog steeds. Lieke werd op een vrijdagavond geboren en we mochten er allemaal bij zijn. Lieke is nu al een beetje ondeugend dus we zullen zien wat voor toevoeging ze later zal zijn aan onze Puur kudde. We zijn in ieder geval heel blij met deze knappe merrie!

  Mare, born on February 25, 2022
  Father: Ids
  Mother: Marijn

  Lieke is already the seventh foul of Marijn and this mare can still do it! Lieke was born on a friday night and we could all be there. Lieke is already a bit naughty so let's she what kind of addition she will be to our Puur herd. We are very happy with this beautiful mare anyway! 

 • Puur Casper

  Hengst, geboren op 5 april 2022
  Vader: Ids
  Moeder: Aryanne

  Casper is een veulen van Aryanne. Hij is een echt boefje die al veel zonder zijn mama durft. Samen met zijn vriendjes mag hij nog lang spelen op de boschplaat en over een paar jaar gaat hij het hopelijk net zo goed doen als zijn broers en zussen op rit!

  Stallion, born on April 5, 2022
  Father: Ids
  Mother: Aryanne

  Casper is a foal of Aryanne. He’s a real rascal who dares to do a lot without his mama. Together with his friends he can play on the boschplaat for a lot of time and after a few years he probably will do just as well as his brother and sisters during the rides!

 • Puur Mooi

  Merrie, geboren op 26 april 2013
  Vader: Moorfield Ted
  Moeder: Kings Melody

  Mooi mag zich als 7e shire aan onze kudde toevoegen. Deze merrie was binnen 24 uur nadat we haar zagen al aangekomen op Terschelling, een grote verrassing dus eigenlijk. We hopen dat Mooi haar plek gaat vinden in onze Puur kudde en gaat genieten van alle mooie buitenritten.

  Mare, born on April 26, 2013
  Father: Moorfield Ted
  Mother: Kings Melody

  Mooi is the 7th shire we add to our herd. This mare came to Terschelling in 24 hours after we saw her, a real suprise she is you could say. We hope Mooi will find her place in our Puur Herd and that she enjoys all the beautiful rides she will make. 

 • Puur Kos

  Ruin, geboren op 12 april 2023
  Vader: Joris
  Moeder: Lieve

  Kos is ons eerste Shire veulen met een Fries als vader. Hij steekt nu al qua schofthoogte boven zijn leeftijdsgenoten uit. Kos is een heel aanhankelijk lief veulen die graag bij je komt voor een knuffel. Hopelijk word hij dan ook net zo lief als zijn moeder Lieve. Wij denken dat Kos een heel mooi, groot en lief paard gaat worden die het Puur team mooi kan versterken!

  Gelding, born on april 12, 2023
  Father: Joris
  Mother: Lieve

  Kos is our first Shire foal with a Frisian father. He already stands out above his peers in terms of height at the withers. Kos is a very affectionalte sweet foal who likes to come to you for a cuddle. Hopefully he will be just as sweet as his mother Lieve. We think that Kos will become a very beautiful, big and sweet horse who can strengthen the Puur team nicely!

   

   

   

   
 • Puur Willem

  Ruin, geboren op 2 maart 2023
  Vader: Joris
  Moeder: Lotte

  Onder toeziend oog van ons Puur team was daar Willem. Willem is geboren in de voorjaars vakantie uit de merrie Lotte. Lotte is voor ons een hele fijne enthousiaste merrie en dit zien we terug in haar veulen Willem want hij gaat graag op boeven pad. Nu eerst lekker uitgroeien en spelen en dan gaan we kijken wat de toekomst ons brengt.

  Gelding, born on March 2, 2023
  Father: Joris
  Mother: Lotte

  Willem was there under the watchful eye of our Pure team. Willem was born during the spring holidays from the mere Lotte. For us, Lotte is a very nice, enthusiastic mare and we see this reflected in her foal Willem because he likes to go rogue. Now Let's grow and play then we will see what the future brings us.

   

   

 • Puur Sietse

  Ruin, geboren op 15 februari 2023
  Vader: Joris
  Moeder: Marijn

  Zoals al een paar van onze Puur toppers is dit ook een veulentje van Marijn. Sietse is een heel nieuwsgierig maar lief hengsten veulentje. Samen met zijn vriendjes Kos en Willem staan ze nu op de Bosplaat en kunnen ze daar lekker uitgroeien en ravotten. We zijn heel benieuwd hoe Sietse gaat uitgroeien en wat hij ons gaat brengen in zijn Puur carrière.

  Gelding, born on February 15, 2023
  Father: Joris
  Mother: Marijn

  Like some of our Pure Toppers, this is also a foal Marijn. Sietse is a very curious but seet stallion foal. Together with his friends Kos and Willem, they are now on the Boschplaat wher they can grow and play. We ar very curious to see how Sietse will develop and what hi will bring us in his Pure career.