Onze paarden

Maak kennis met onze paarden.

 • Puur Jan

  Ruin, geboren op 14 mei 2003
  Vader: Otto
  Moeder: Lady

  Het valt misschien niet meteen op, maar vergist u zich niet, want dat is juist een essentieel onderdeel van Jans tactiek. Deze fraaie lobbes met zijn gemoedelijke ronde buik is namelijk de slimste van de hele kudde! Rijden door de Terschellinger natuur met Jan is heerlijk: hij blijft koel en kalm onder alle omstandigheden. Je kunt een kanon naast hem afschieten, daar zal hij niet van onder de indruk zijn. Wij denken dat Jan perfect zou zijn om voor de Gouden Koets te lopen, al laat hij de andere paarden dan wel het zware werk doen, daar is hij namelijk zeer bedreven in. Zijn levensmotto zal dan ook zijn: liever lui dan moe.. Jan vindt het ook heel leuk om voor onze authentieke ijscokar te lopen. Op zijn gemakje wacht hij dan af totdat iedereen is voorzien van een lekker boeren-ijsje, maar let wel op, onze slimme Jan neemt ook graag een hapje van zo’n lekker ijsje!

  Gelding, born May 14, 2003 
  Father: Otto 
  Mother: Lady 

  You may not immediately notice him, but make no mistake, because that is an essential part of Jan's tactics. This beautiful horse is one of the smartest in the whole herd! Riding through the Terschelling nature with Jan is a wonderful experience. He stays cool and calm under all circumstances. You can shoot a cannon next to him and he won’t flinch. We think that Jan would make the perfect carriage horse for the King, although he normally likes to let the other horses do the heavy lifting. His motto is therefore: better lazy than tired. Jan also likes to walk in front of our authentic ice cream cart. He then patiently waits until everyone is provided with the farmer’s tasty ice cream and will be on the prowl for a lick.

 • Puur Lobke

  Merrie, geboren op 20 mei 2002
  Vader: Otto
  Moeder: Lady

  Lobke is een rustige en betrouwbare merrie, die op alle fronten bewijst dat een paard met een gelijkmatig karakter absoluut niet saai is. Het is juist heel erg fijn rijden met een Fries paard zoals Lobke, want ze werkt graag met u samen en ze reageert heel goed op alle hulpen. Lobke kan zwemmen als de beste en omdat ze mooie vlakke gangen heeft, rijdt ze ook heerlijk zonder zadel. Lobke is ontzettend lief voor kinderen en ze heeft al veel prachtige veulens bij ons gekregen. Deze hebben al het goede van onze Lobke overgenomen.

  Mare, born on May 20, 2002 
  Father: Otto 
  Mother Lady 

  Lobke is a calm and reliable mare who proves that a horse with a quiet character is absolutely not boring. It's a great experience to ride a Friesian horse like Lobke, because she likes to work with you and will respond really well to her riders. Lobke can swim like no other and because she has beautifully smooth gates, she also rides bareback. Lobke is very sweet with children and has already given birth to many lovely foals. These foals have inherited all the best traits from our Lobke.

 • Puur Hans

  Ruin, geboren op 26 mei 2009
  Vader: Rienk
  Moeder: Lobke

  Onze Hans staat bekend als het paard met de snor. Deze snor heeft hij te danken aan zijn moeder Lobke, die geeft al haar zoons (en ook dochters) een snor en die van Hans is wel heel fraai uitgevallen. Deze lange fraaie snor is dan ook het handelsmerk van onze Hans. De uitzonderlijke lengte ervan onderstreept perfect zijn karakter: Hans is de clown van het gezelschap. In de kudde en tijdens de buitenritten zorgt Hans voor de vrolijke noot en weet hij steevast de harten van alle ruiters te veroveren. Al onze ruiters, beginnend of gevorderd, stappen altijd af met een lach op hun gezicht. 

  Gelding, born on May 26, 2009 
  Father: Rienk 
  Mother: Lobke 

  Our Hans is known as the horse with the mustache. He owes his mustache to his mother Lobke, who has managed to give all her sons (as well as daughters) a mustache, which has turned out quite nicely for Hans. This long, impressive mustache is the trademark of our Hans. Its exceptional length perfectly underlines its character: Hans is the clown of the herd. In the herd and during rides, Hans provides the cheerful note and always knows how to conquer the hearts of his riders. All our riders, beginner or advanced, always unmount with a smile on their face.

  Hans De snor van Hans
 • Puur Triensje

  Merrie, geboren in 2002
  Vader: Otto
  Moeder: Sietske

  Triensje is één van de leiders van de kudde van Puur Terschelling. En die rol past haar heel goed. Triensje is namelijk niet alleen dominant, ze is ook erg vriendelijk en stabiel. Die eigenschappen zijn natuurlijk net zo belangrijk voor een goede leider. Triensje is een harde werker. Ze loopt niet alleen voor de huifkar; als er sneeuw ligt trekt ze ook onze authentieke arrenslee door het betoverende winterlandschap. (Dit kan trouwens ook als het niet heeft gesneeuwd, dan voorzien we de slee van een wielonderstel.) Voor de ruiter gaat Triensje door het vuur. Onder onze vaste gasten kan Triensje rekenen op een grote schare trouwe fans. 

  Mare, born in 2002 
  Father: Otto 
  Mother: Sietske 

  Triensje is one of the leaders of the Puur Terschelling herd. And that role suits her very well. Triensje is not only dominant, she is also very friendly and stable. Of course, those qualities are just as important in a good leader. Triensje is a hard worker. She doesn’t just walk in front of the covered wagon when there is snow, she also pulls our authentic horse-drawn sleigh through the enchanting winter landscape. (Our sleighs can also be pulled with wheels when there is no snow). Triensje will go through fire for the rider. Among our regular guests, Triensje has a long list of loyal fans.

 • Puur Eefke

  Merrie, geboren op 1 april 2009
  Vader: Onno
  Moeder: Tjitske

  Eefke’s volledige naam is Eefke van Landzicht van Cnossen. Dat Eefke een achtergrond heeft in de paardensport is niet alleen aan haar naam, maar ook aan haar uiterlijk te zien. Eefke is een prachtig gebouwde, felle en alerte merrie. Ze heeft sprekende ogen, die deels schuilgaan achter een mooie dikke lok. Eefke’s lok ligt altijd heel sierlijk over één kant van haar voorhoofd en lijkt, in tegenstelling tot de lokken van al onze andere paarden, nooit in de war te waaien. Eefke is een heel fijn paard voor gevorderden, maar door haar goede opvoeding en fijne karakter is ze ook geschikt voor ruiters met wat minder ervaring. 

  Mare, born on April 1, 2009 
  Father: Onno 
  Mother: Tijske 

  Eefke’s full name is Eefke can Landzicht van Cnossen. That Eefke has a background in equestrian sports is not only obvious from her name but also from her appearance. Eefke is a beautifully built, fierce and alert mare. She has expressive eyes, which are partly hidden behind an elegant thick mane. Eefke’s mane is always styled over one side of her forehead and, unlike the manes of all our other horses, her’s never seems to tangle. Eefke is a great horse for advanced riders, and due to her good upbringing and kind character, she is also suitable for riders with less experience.

 • Puur Aryanne

  Merrie, geboren op 28 maart 2011
  Vader: Jannes
  Moeder: Laura

  Aryanne is een lieve en gevoelige merrie, die door het team altijd liefkozend Ary wordt genoemd. Onze lieve Ary heeft ons al meerdere prachtige gitzwarte veulens gebracht. Op het strand is Aryanne het meest in haar element, dan steekt ze haar snuit de zeelucht in, laat ze haar manen wapperen in de wind en ontspant ze helemaal. Aryanne neemt je graag mee door de duinen, het bos en over het strand.  “Aryanne danst in draf en zweeft in galop”, schreef één van onze gasten eens in het gastenboek. En zo is het precies; treffender kunnen wij haar niet voor u omschrijven. 

  Mare, born on March 28, 2011 
  Father: Jannes 
  Mother: Laura 

  Aryanne is a sweet and sensitive mare, who is always affectionately called Ary by the team. Our dear Ary has already brought us several beautiful jet-black foals. Aryanne is in her element when on the beach. This is when she’ll stick her muzzle out to the sea air and let her mane flow in the wind and relax completely. Aryanne likes to take you through the dunes, the forest and the beach. “Aryanne dances at a trot and floats at a gallop,” wrote one of her riders in the guestbook, and we couldn’t describe her more accurately for you.

 • Puur Jauk

  Ruin, geboren op 18 april 2017
  Vader: Simon
  Moeder: Aryanne

  Nog zo'n Puur topper, Jauk is een goede toevoeging aan onze kudde samen met zijn beste maatje Hielke. Hij lijkt al het goede van beide ouders te hebben meegekregen: lief, groot en ontzettend mooi. Jauk is dol op knuffelen en zoekt dan ook graag je aandacht. Zijn mooie hoofd helpt hem hierbij. Je kan hem maar moeilijk passeren zonder hem een aai te geven. Jauk is de eerste zoon van Aryanne die meeloopt in de groep en hij belooft een heuse topper te worden!

  Gelding, born April 18, 2017 
  Father: Simon 
  Mother: Aryanne 

  Another Puur icon is Jauk, who was recently a new addition to our herd, together with his best friend Hielke. He seems to have inherited all the good things from both parents: sweet, tall and incredibly beautiful, Jauk loves to cuddle and therefore will always look for your attention. His beauty helps him with this, and most people find it difficult to pass him without giving him a pat. Jauk is the first son of Aryanne to join the herd and he promises to be a real winner!

 • Puur Meike

  Merrie, geboren op 15 mei 2018
  Vader: Tabe
  Moeder: Aryanne

  Meike is de tweede nakomeling van haar moeder Aryanne. Na haar periode op de Boschplaat, is nu er nu helemaal klaar voor om Puur gasten de Terschellinger natuur te laten zien. Het opleiden van Meike ging erg goed, Meike doet erg haar best. En ze rijd vooral heerlijk mee tijdens de gevorderde butienritten. Verder groeit Meike erg hard en begint ze steeds meer op haar moeder te lijken.

 • Puur Neeke

  Merrie, geboren op 7 april 2019
  Vader: Tabe
  Moeder: Aryanne

  Aryanne heeft in 2019 ruim van haar zwangerschapsverlof genoten, ze wachtte dan ook erg lang met het werpen van onze Neeke. In spanning hebben wij lang tegen die enorme buik van Aryanne aangekeken en 7 april was het dan eindelijk zo ver. Als laatste werd in 2019 geboren: onze Neeke, wiens naam verkozen is door onze gasten. 

  Mare, born on April 7, 2019 
  Father: Tabe 
  Mother: Aryanne 

  Aryanne has enjoyed her maternity leave in 2019, so she waited a long time to give birth to our Neeke. We looked at Aryanne’s enormous belly in suspense for a long time and on April 7, the time had finally come. The last was born in 2019: our Neeke, whose name has been chosen by our guests.

  Neeke
 • Puur Noortje

  Merrie, geboren op 14 mei 2007
  Vader: Minne
  Moeder: Sietske 

  Noor is de hartsvriendin van onze merrie Marijn. De dames zijn in hetzelfde jaar bij ons geboren, samen opgegroeid en in al die jaren onafscheidelijk gebleven. Noor is een superlief paard, maar kan ook erg gevoelig zijn. Juist dankzij die gevoeligheid weet Noor zich wel feilloos aan te passen aan het tempo van de ruiter. Is de ruiter rustig en zelfverzekerd? Dan is Noor dat ook. Wil de ruiter graag een pittige rit? Ook geen probleem! Noor heeft prettige vlakke gangen (ze gooit dus niet hoog op). Met haar over de ruiterpaden draven, of galopperen over het eindeloze brede strand van Terschelling is echt genieten voor ruiter én paard. 

  Mare, born on May 14, 2007 
  Father: Minne 
  Mother: Sietske 

  Noor is the best friend of our mare Marijn. The ladies were born with us in the same year, grew up together and remained inseparable throughout all those years. Noor is a very sweet horse but can also be quite sensitive. It is precisely thanks to this sensitivity that Noor knows how to adapt flawlessly to the pace of the rider. Is the rider calm and confident? Then Noor is too. Does the rider want a tough ride? No problem either! Noor has nice flat gaits (so she doesn’t have high gaits or movements). Trotting with her on the dune paths or galloping on the endlessly wide beach of Terschelling is a real pleasure for both rider and horse.

 • Puur Lars

  Ruin, geboren op 10 maart 2019
  Vader: Tabe
  Moeder: Noortje

  Lars is het eerste veulen van Noortje en blijkt in ieder geval de lompheid van zijn moeder te hebben georven. We zijn dan ook niet meer verbaasd als Lars aan de andere kant van het draad staat: het gras is kenneljk inderdaad groener bij de buren volgens Lars. 

  Gelding, born on March 10, 2019 
  Father: Tabe 
  Mother: Noortje 

  Lars is Noortje’s first foal and appears to have inherited his mother’s cunningness. We are no longer surprised when Lars is on the other side of the fence; the grass is indeed greener on the other side, according to Lars.

 • Puur Lotte

  Merrie, geboren op 9 april 2010
  Vader: Jannes
  Moeder: Laura

  Onze lieve merrie Laura heeft veel veulens ter wereld gebracht. Die zijn bij Puur Terschelling stuk voor stuk opgegroeid tot leuke en betrouwbare paarden. Ook Lotte is een veulen van Laura. Lotte is een lekker bijdehandje, maar als het erop aan komt zoekt ze toch graag steun bij de andere paarden in de kudde. In een driespan voor de huifkar ziet u Lotte daarom altijd in het midden lopen; dat vindt ze fijn. Onder het zadel is Lotte op haar allerbest in handen van een ietwat rustige ruiter die op een rustige manier de leiding neemt. Dan kan Lotte lekker ontspannen en laat ze zien dat ze een fijngevoelige Friese merrie is met wie het heerlijk voorwaarts rijden is. 

  Mare, born on April 9, 2010 
  Father: Jannes 
  Mother: Laura
   

  Our sweet mare Laura has given birth to many foals. They have all grown up to be fun and reliable horses at Puur Terschelling. Lotte is a smart horse, but when it comes down to it, she likes to look to the other horses for support. That's why you’ll always see Lotte walking in the middle of a three-car in front of the covered wagon. Under the saddle, Lotte is at her very best in the hands of a somewhat calm rider who takes the lead in a calm manner. Then Lotte can relax and know that she is in good hands.

 • Puur Dirkje

  Merrie, geboren op 14 maart 2001
  Vader: onbekend
  Moeder: Duo Penotti

  Dirkje is als veulen bij ons gekomen en ze is de moeder van alle zes Fries/bonte paarden bij Puur Terschelling. Dirkje heeft onweerstaanbaar lieve ogen en ze is ook echt een schat van een paard. Kinderen zijn dol op haar en Dirkje vindt het leuk om door ze vertroeteld en geknuffeld te worden. Omdat ze zo vriendelijk en rustig is, is Dirkje erg geschikt voor kinderen om op te rijden. Verder is Dirkje een zeer werkwillig paard dat dol is op zwemmen in de Noordzee. Ook onze begeleiders nemen haar daarom maar al te graag mee voor een buitenrit. 

  Mare, born March 14, 2001 
  Father: unknown 
  Mother: Duo Penotti 

  Dirkje came to us as a foal and she is the mother of all six Friesian/pinto horses at Puur Terschelling. Dirkje has irresistibly kind eyes and is a sweetheart of a horse. Children love her and Dirkje likes to be pampered and cuddled by them. Because she is so friendly and calm, Dirkje is very suitable for children to ride. Dirkje is also a curious horse who loves to swim in the North Sea. Our guides are therefore looking forward to when they can take her out for a ride themselves.

 • Puur Haye

  Ruin, geboren op 12 augustus 2008
  Vader: Minne
  Moeder: Dirkje

  Alle paarden bij Puur Terschelling zijn vernoemd naar iemand die iets met het bedrijf te maken heeft gehad, zo ook Haye. Haye is geboren op de dag dat wij helaas afscheid moesten nemen van een andere, zeer belangrijke Haye: vader, schoonvader en opa van de familie Bierema, en de vorige eigenaar van het boerenbedrijf dat Puur Terschelling oorspronkelijk was. Haye’s foto prijkt nog altijd op de gevel van één van onze gebouwen. Onze Friese ruin Haye is een echte haantje-de-voorste; hij wil altijd weten wat er gebeurt en staat dan ook graag overal met zijn neus bovenop. Haye is zwart, maar van zijn moeder Dirkje heeft hij vier mooie half-witte benen meegekregen en ruitvormig kolletje op zijn voorhoofd.

  Gelding, born on August 12, 2008 
  Father: Minne 
  Mother: Dirkje 

  Many of our horses at Puur Terschelling are named after someone who has something to do with the company, including Haye. Haye was born on the day that we unfortunately had to say goodbye to another important Haye: father, father-in-law and grandfather of the Bierema family, and the previous owner of the original farm that is now Puur Terschelling. Haye’s photo is still on the exterior of one of our buildings. Our Friesian gelding Haye is a real trooper; he always wants to know what is happening and likes to be on top of everything. Haye is black, but his mother Dirkje gave him four charming white stockings and a faint star.

 • Puur Wietse

  Ruin, geboren op 3 april 2010
  Vader: Jannes
  Moeder: Dirkje

  Wietse is een ondeugende ruin en één van de weinige mannelijke bonte paarden bij Puur Terschelling. De aftekeningen van bonte paarden zijn allemaal uniek, en die van Wietse zijn heel fraai uitgevallen, zo is hij makkelijk te herkennen. Het liefst loopt Wietse voor onze huifkar en onder het zadel is hij vanwege zijn jeugdige bravoure vooral geschikt voor gevorderde ruiters. Wietse vindt namelijk dat u zijn respect wel eerst moet verdienen, en zeg nu zelf: daar heeft zo’n mooie ruin als hij natuurlijk best een beetje gelijk in. Ervaren ruiters, die beschikken over natuurlijk overwicht en zelfvertrouwen, zullen Wietse zeker voor zich weten te winnen. 

  Gelding, born on April 3, 2010 
  Father: Jannes 
  Mother: Dirkje 

  Wietse is a naughty gelding and one of the few male pinto horses at Puur Terschelling. The markings of pinto horses are all unique, and those of Wietse are very distinct, so he is easy to recognize. Wietse prefers to walk in front of our covered wagon and under saddle he is suitable for advanced riders due to his youthful bravado. Wietse thinks that you should earn his respect, and you might tell yourself that for such a beautiful gelding, he is in the right. Experienced riders, who have natural superiority and self-confidence, will certainly win over Wietse.

 • Puur Joost

  Ruin, geboren op 1 april 2010
  Vader: Jannes
  Moeder: Rosalie

  2010 was een jaar waarin bij Puur Terschelling veel veulentjes werden geboren en één van onze babyboomers is Joost. Joost is een mooie zwart-wit bonte ruin die, zoals alle paarden van Puur Terschelling, zowel onder het zadel als voor de kar is beleerd. Joost is een gevoelig paard en wij hebben tijdens het beleren gemerkt dat Joost zich het meest op zijn gemak voelt bij een vaste ruiter met wie hij een goede band kan ontwikkelen. Joost loopt nu voor de huifkar, in het gezelschap van de andere paarden uit de kudde, dat vindt hij het leukst. 

  Gelding, born April 1, 2010 
  Father: Jannes 
  Mother: Rosalie 

  Many foals were born at Puur Terschelling in 2010 and one of our baby boomers is Joost. Joost is a beautiful black and white pinto gelding, who like all horses from Puur Terschelling, is trained under the saddle as well as in front of the cart. Joost is a sensitive horse and during training we have noticed that Joost feels most at ease with a regular rider with whom he can develop a good relationship. Joost now walks in front of the covered wagon, in the company of the other horses from the herd, which is what he likes best.

 • Puur Claire

  Merrie, geboren op 5 april 2011
  Vader: Jannes
  Moeder: Dirkje

  Claire is een heerlijk voorwaartse merrie, ze is een echte leider in de kudde en ze heeft prachtige scherpe aftekeningen. Wat kunnen wij u nog meer over Claire vertellen; deze beauty is helemaal “Miss Puur”, zien en met haar rijden is geloven! Met haar is het puur genieten door de Terschellinger natuur. 

  Mare, born on April 5, 2011 
  Father: Jannes 
  Mother: Dirkje 

  Claire is a wonderfully forward mare and a true leader in the heard. She also has enchanting sharp markings. What more can we tell you about Claire; this beauty is totally “Miss Puur,” seeing and riding her is unbelievable! With Claire, it is pure enjoyment through the Terschelling nature.

 • Puur Lenna

  Merrie, geboren op 10 augustus 2007
  Vader: Minne
  Moeder: Dirkje

  Lenna is een brave Fries-bonte merrie, je kunt haar herkennen aan de vier witte benen en een wit vlekje op haar hoofd. Ze is erg veelzijdig wat rijden betreft en kan naast buitenritten en dressuur rijden ook nog eens heel verdienstelijk springen. Lenna reageert alert en beheerst op de hulpen van de ruiter. Ze heeft een soepele draf en kan heel mooi aanspringen naar de galop. Lenna rijdt heerlijk, maar kan naast rijden ook heel goed voor onze huifkar lopen. 

  Mare, born on August 10, 2007 
  Father: Minne 
  Mother: Dirkje 

  Lenna is a good Friesian pinto mare, you can recognize her by the four white stockings and star on her head. She is very versatile when it comes to riding and, in addition to riding outside and dressage, she can also jump quite well. Lenna responds alertly and in a controlled manner to the rider’s aids. She has a subtle trot and can transition nicely into a canter. Lenna drives wonderfully, but in addition to driving, she can also walk very well in front of our covered wagon.

 • Puur Sil

  Ruin, geboren op 10 maart 2015
  Vader: Jilles
  Moeder: Lenna

  De komst van Sil was onverwacht, maar zeker niet ongewenst! Omdat wij bij Puur Terschelling de voorkeur geven aan het laten dekken van onze merries via de natuurlijke weg, stond onze Friese hengst Jilles in een kudde met merries die gedekt mochten worden. Maar Jilles had zo zijn eigen plannen: op een nacht ontsnapte hij uit het veld bij de Eerste Eendenkooi en ging op bezoek bij één van onze andere kuddes. Hier stond onze merrie Lenna, en niet lang na Jilles’ uitbraak viel ons op dat Lenna “anders dan anders” deed. Wat bleek: ze was drachtig! Lenna is een bont paard, maar in het voorjaar van 2015 bracht ze een prachtig gitzwart veulentje ter wereld: Sil, zoon van Jilles en vernoemd naar Sil de Strandjutter. Sil is inmiddels uitgegroeid tot de clown van de kudde en is één van onze jeugdtalenten. Hij is nieuwsgierig maar ook een beetje lomp. Hij neemt je graag mee op zijn rug door de Terschellinger natuur en met Sil valt er altijd wel wat te lachen.

  Gelding, born on March 10, 2015 
  Father: Jilles
  Mother: Lenna 

  Sil’s arrival was unexpected, but by no means unwanted! At Puur Terschelling, we prefer to have our mares covered naturally. One Spring, we had Jilles in a herd of mares than could be covered, but Jilles had different plans. One night he escaped from the field and went to visit one of our other herds. Lenna was a part of this herd and not long after Jilles’ escape, we noticed that Lenna was acting differently than usual. Turns out our Lenna was pregnant! Although his mother is a pinto, Sil inherited his father’s black coat. Sil is named after Sil de Strandjutter, a character in Dutch TV series from Oosterend, Terschelling. Sil has grown into the clown of the herd and is one of our young talents. He is curious but also a bit cheeky.

   

 • Puur Jilles

  Ruin, geboren op 22 april 2009.
  Vader: Onbekend
  Moeder: Onbekend

  Het karakter van Jilles houdt een beetje het midden tussen onschuldig, onnozel en eigenwijs. Zijn meeste streken heeft hij door de jaren heen afgeleerd, al heeft hij het nog wel eens gepresteerd om uit te breken uit zijn eigen kudde (waar hij de merries voor het uitkiezen had) om een bezoekje te brengen aan onze merrie Lenna (die dus heel ergens anders op het eiland stond). Het resultaat was een superlieve, gitzwarte verrassing: veulentje Sil. Aan onze Sil weten we wel meteen van wie de vader is. Zo zijn ze beide dol op de zee en hebben een mooie draf en galop. 

  Gelding, born April 22, 2009. 
  Father: unknown 
  Mother: unknown 

  The personality of Jilles is somewhere in between innocent, silly and stubborn. He has abandoned most of his tricks over the years, although he has sometimes managed to escape his herd (most known for visiting Lenna, which resulted in the birth of our Sil). We immediately knew Sil belonged to Jilles. They are both fond of the sea and have a nice trot and canter.

   

 • Puur Marijn

  Merrie, geboren op 25 april 2007
  Vader: Minne
  Moeder: Laura

  Marijn, door ons vaker liefkozend Marijntje genoemd, heeft eigenlijk alles wat een paard bij Puur Terschelling nodig heeft: Marijn is een mooie Friese merrie met fraaie gangen. Ook is ze een harde werkster met een opvallend goed uithoudingsvermogen. Marijn vindt het ontzettend leuk om nieuwe dingen te leren en pikt alles snel op. Ook is ze heel lief voor kinderen en houdt ze van zwemmen, dit maakt haar geschikt voor alle ritten bij Puur. Zo'n karakter mag natuurlijk nooit verloren gaan, daarom heeft Marijn al meerdere veulens gekregen. 

  Mare, born on April 25, 2007 
  Father: Minne 
  Mother: Laura 

  Marijn, often affectionately referred to as Marijntje by us, actually has everything a horse at Puur Terschelling needs: Marijn is a beautiful Friesian mare with graceful gaits. She is also a hard worker with remarkably good stamina. Marijn really enjoys learning new things and picks up everything quickly. She is also very sweet to children and loves swimming, which makes her suitable for all rides at Puur. Such a character should of course never be lost, which is why Marijn is the mother of many foals at Puur.

 • Puur Aike

  Ruin, geboren in het voorjaar van 2015
  Vader: Jilles
  Moeder: Marijn

  Aike’s vader Jilles heeft als hengst voor heel veel leuke nakomelingen gezorgd bij Puur Terschelling. Voor moeder Marijn was Aike haar eerste veulen. Aike heeft Marijn haar karakter overgenomen: Hij is lief en heel erg knuffelig, ook bleek hij een harde werker. Als jeugdtalent is Aike een grote jongen die vaak in het span voor de huifkar meeloopt en danst hij onder het zadel. Aike heeft veel uithoudingsvermogen en is reuze nieuwsgierig aangelegd. Door zijn jeugdige bravoure zal vooral de gevorderde ruiter veel plezier aan hem beleven. 

  Gelding, born in the spring of 2015. 
  Father: Jilles 
  Mother: Marijn 

  As a stallion, Aike’s father Jilles has produced many wonderful offspring at Puur Terschelling. Aike was Marijn’s first foal. Aike has taken over Marijn’s personality: he is sweet and very cuddly, and also has become a hard worker. As a young talent, Aike is a big boy who often walks with the team for the covered wagon and rides under the saddle. Aike has a lot of stamina and is very curious. Because of his youthful bravado, the advanced rider will especially enjoy him a lot.

   

   

 • Puur Hielke

  Ruin, geboren op 12 april 2017
  Vader: Simon
  Moeder: Marijn

  Hielke is het tweede veulen van Marijn en wat voor een: hij is lief, een tikje ondeugend en heeft een prachtige uitstraling. Hielke loopt met zijn lang benen graag voorop, hij is echt een stoere bink en kijkt nergens van op. Samen met zijn grote broer Aike en beste maatje Jauk laat hij je trots, vanaf de paardenrug, de mooie Terschellinger natuur zien.

  Gelding, born on April 12, 2017 
  Father: Simon 
  Mother: Marijn 

  Hielke is Marijn’s second foal and definitely a special horse. He is sweet, a little naughty and has a beautiful appearance. Hielke likes to walk in the front of groups. He is a tough guy who is not easily spooked. Together with his brother Aike and best buddy Jauk, he proudly shows you the beautiful Terschelling nature from the back of a horse.

 • Puur Maamke

  Merrie, geboren op 8 mei 2018
  Vader: Tabe
  Moeder: Marijn

  Puur Maamke heeft na een aantal jaar gespeeld te hebben op de Boschplaat  de belangrijke taak gekregen om mee te gaan met de ritten. Maamke heeft het lopen onder het zadel super opgepakt en doet goed haar best. Ze doet met haar vrolijke hoofd en haar lieve karakter goed haar best om het iederen naar het zin te maken. Net als haar moeder loopt Maamke mee met de gevorderde- en beginnersgroepen. Een echte Puur topper!

 • Puur Riemkje

  Merrie, geboren op 3 april 2019
  Vader: Tabe
  Moeder: Marijn

  Marijn heeft ons wederom verblijd met een prachtig gitzwart veulen: Riemkje. Onze Riemkje is vernoemd naar een personeelslid van ons team. Dit lieve veulen is onwijs knuffelig en zou het liefst bij je op schoot kruipen. We zijn dat ook erg benieuwd wat Riemkje ons in de toekomst zal gaan brengen. In ieder geval veel knuffels en pure liefde.

  Mare, born on April 3, 2019 
  Father: Tabe 
  Mother: Marijn
   

  Marijn has gifted us again with a beautiful jet balck foal: Riemkje. Our Riemkje is named after a member of staff of our team. This sweet foal is incredibly cuddly and would prefer to crawl on your lap. We are also very curious what Riemkje will bring us in the future. In any case, lots of hugs and pure love.

 • Puur Tilly

  Merrie, geboren op 18 april 1998
  Vader: Jonty
  Moeder: Princess

  Tilly is de kleinste en de oudste van de Puur kudde maar ondanks haar hoogte staat ze zeker haar mannetje wel. Ook zou je denken dat Tilly nog maar een paar lentes jong is, ze huppelt door de Terschellinger natuur als een jonge godin. Onze Tante Tilly, zoals ze door ons team wordt genoemd, is een betrouwbare merrie en staat bovenaan de favorietenlijst van onze begeleiders.

  Mare, born April 18, 1998 
  Father: Jonty 
  Mother: Princess 

  Tilly is the smartest and oldest of the Puur herd, but despite her height and age, she certainly stands her ground. You would also think that Tilly is only a few springs younger, as she hops through the Terschelling nature like a young goddess. Our Aunt Tilly, as she is called by our team, is a reliable mare and is at the top of the favorites list of our guides.

 • Puur Japke

  Merrie, geboren op 30 mei 2004
  Vader: Klaas
  Moeder: Lady

  Japke is onze oerbetrouwbare, trotse merrie en een harde werkster bovendien. Japke geeft altijd alles wat ze in huis heeft en ze kan ontzettend goed zwemmen. Japke voelt feilloos aan wat voor persoon ze op haar rug heeft en stemt haar gedrag daar op een prettige manier op af. Bij een onzekere ruiter bewaart Japke de rust, en bij een ruiter die houdt van een meer pittige rit zal Japke direct aan de slag gaan. Met haar gelijkmatige en werkwillige karakter is Japke zowel voor beginners als gevorderden een echt superpaard. Daarnaast zit Japke heel fijn en is het ook een genot om zonder zadel met Japke door de Terschellinger natuur te rijden.

  Mare, born on May 30, 2004 
  Father: Klaas 
  Mother: Lady 

  Japke is our very reliable, proud mare and a hard worker. Japke always gives everything she has to offer and can swim well. Japke flawlessly senses what kind of person she has on her back and adjusts her behavior accordingly. With an insecure rider, Japke will keep the serenity, and with a rider who wants a challenge, Japke will bring it. With her steady and willing personality, Japke is a real superstar for both beginners and advanced riders. Japke is also very comfortable and is a pleasure to ride bareback through the Terschelling nature

 • Puur Roos

  Merrie, geboren op 21 april 2004
  Vader: Tije 
  Moeder: Akky

  Roos is een lieve en betrouwbare merrie. Ze loopt bij voorkeur een beetje in de luwte van de groep en met haar zachtmoedige aard is Roos geschikt voor een beginnende en gevorderde ruiter. Er zal gegarandeerd veel plezier met Roos beleefd worden. Zodra er gedraafd mag worden, dan wordt Roos wakker en laat ze zien dat ze een heerlijk voorwaarts paard is dat graag voor u wilt lopen. Op het strand is Roos helemaal in haar element: vrij en blij met haar neus en manen in de wind; een genot voor ruiter én paard. 

  Mare, born April 21, 2004 
  Father: Tije
  Mother: Akky

  Roos is a sweet and reliable mare. With her gentle nature, Roos is suitable for a novice and advanced rider. A lot of fun will be had with Roos. As soon as it is allowed to run, Roos wakes up and shows that she is a wonderful horse that would like to work for you. On the beach, Roos is completely in her element: free and happy with her muzzle and mane in the wind; a pleasure for both rider and horse.

 • Puur Wietske

  Merrie, geboren op 12 januari 1999
  Vader: Brandus
  Moeder: Alberta

  Wietske is een vriendelijke Friese merrie, die altijd statig met haar borst vooruit draaft en heel mooi aan de hand kan lopen. Wietske heeft een achtergrond in de dressuursport en dat is goed aan haar te merken: ze weet precies wat de bedoeling is en reageert prettig en alert op alle hulpen die de ruiter haar geeft. Hoewel Wietske pas in 2016 is opgenomen in de kudde van Puur Terschelling, was ze daarom al direct vanaf het begin ontzettend populair onder de gevorderde ruiters. Inmiddels is onze Wietske gewend geraakt en rijdt ze ook met de allerkleinsten een rondje door het bos, de duinen en over het strand.

  Mare, born January 12, 1999 
  Father: Brandus 
  Mother: Alberta 

  Wietske is a friendly Friesan mare, who always walks steadily with her chest forward. Her gaits are very comfortable. Wietske has a background in dressage and that is clearly noticeable in her. She knows exactly what the rider’s intention is and responds pleasantly and alertly to all the aids that the rider gives her. Although Wieske was only admitted to the Puur Terschelling herd in 2016, she became very popular right from the start. Meanwhile, our Wietske has gotten used to taking little ones for a ride through the forest, dunes and on the beach.

 • Puur Nienke

  Merrie, geboren op 17 mei 2009
  Vader: Onbekend
  Moeder: Onbekend

  Nienke is in 2018 opgenomen in onze kudde. Nienke kwam binnen als een muurbloempje, maar trekt inmiddels zelfverzekerd onze huifkar voort door de bossen, duinen en over het strand. Nienke valt niet meer weg te denken uit onze Puur kudde.

  Mare, born on May 17, 2009 
  Father: Unknown 
  Mother: Unknown 

  Nienke was admitted to our herd in 2018. Nienke came in like a wallflower, but now confidently pulls our covered wagon through the woods, dunes and over the beach.

 • Puur Aafke

  Merrie, geboren op 25 juli 2016
  Vader: Thorben 
  Moeder: Mirthe 

  Aafke maakt sinds september 2018 ook deel uit van onze Puur kudde, ze is hier helemaal op haar plek. Als ze voor de kar loopt, of over het strand rijdt staan altijd haar oortjes naar voren. Aafke is een wat kleinere, sportieve Fries die nieuwsgierig als ze is, graag met je komt knuffelen. 

  Mare, born on July 25, 2016 
  Father: Thorben 
  Mother: Mirthe 

  Aafke has also been part of our Puur herd since September 2018 and she is completely at home here. When she walks in front of the cart or drives on the beach, her ears are always forward. Aafke is a somewhat smaller sporty Friesian who, curious as she is, like sto cuddle with you.

 • Puur Jesse

  Ruin, geboren op 16 maart 2020
  Vader: Tabe
  Moeder: Lotte

  Jesse is een Puur ontdeugend veulen. De eerste dag dat hij de wei op mocht vond hij meteen uit dat je niet alleen achter het stroomdraad hoeft te staan, maar er ook gewoon doorheen kan lopen. De eerste dag stond Jesse welgeteld vijf keer aan de verkeerde kant van het draad. Moeder Lotte vond dit maar niks, ze rende elke keer hard achter haar al veel te vroeg puberende zoon aan in plaats van andersom.

  Gelding, born on March 16, 2020 
  Father: Tabe 
  Mother: Lotte 

  Jesse is a purely naughty foal. The first day he was allowed to go out to the meadows he immediately found out that you not only have to stand behind the wired fence, but that you could just walk through it. That day, Jesse was on the wrong side of the wired fence five times. Mother Lotte didn’t agree with this and she ran after her adolescent son each time.

 • Puur Juultje

  Merrie, geboren op 12 april 2020
  Vader: Tabe
  Moeder: Claire

  Juultje is het eerste veulen van onze Claire. Net als haar moeder heeft ze mooie scherpe aftekeningen. Deze nieuwe schoonheid is erg knuffelig en zeer nieuwsgierig. Ze houdt ervan om gek te doen en te spelen met haar jaargenootjes. Als Juultje drie jaar wordt, wordt ze vast net zo'n Puur topper als haar moeder Claire en oma Dirkje!

  Mare, born on April 12, 2020 
  Father: Tabe 
  Mother: Claire 

  Juultje is our Claire's first foal. Like her mother, she has nice, sharp markings. This new beauty is very cuddly and curious. She loves to go crazy and play with her foal friends. When Juultje turns three, she will probably be just as delightful as her mother Claire and grandmother Dirkje!

 • Puur Marietje

  Merrie, geboren op 6 april 2020
  Vader: Tabe
  Moeder: Aryanne

  Na lang wachten beviel Aryanne op 6 april eindelijk van haar merrieveulen, Marietje. Marietje wordt vast net zo lief en knap als haar moeder, maar voor we dit gaan ontdekken mag ze nog 3 jaar lang spelen op de Boschplaat met haar zussen en jaargenoten. Als Marietje straks drie is zal ze vast met net zo veel plezier meelopen als haar moeder Aryanne en broer Jauk. Ze zal dansen in draf en zweven in galop.

  Mare, born on April 6, 2020 
  Father: Tabe 
  Mother: Aryanne
   

  After a long wait, Aryanne finally gave birth to her filly, Marietje on April 6. Marietje will probably be just as sweet and beautiful as her mother, but before we discover this she can play for another 3 years at the boschplaat with her sisters and friends. When Marietje is three years old, she will probably walk just as lovely as her mother Aryanne and brother jauk. She will dance at a trot and float at a gallop.

 • Puur Jet

  Merrie, geboren op 6 maart 2020
  Vader: Tabe
  Moeder: Marijn

  Jet is het zesde veulen van Marijn. Haar twee oudere broers lopen al trots met de groepen mee, wij verwachten dat onze Jet het over een aantal jaren net zo goed zal doen. Jet mag de eerste jaren nog wat groeien en lekker spelen met haar vriendjes. Als ze een grote meid is, is ze klaar om net als haar moeder een van de Puur toppers te worden! Wij kijken hier naar uit en zijn benieuwd tot wat voor knappe merrie zij zal uitgroeien.

  Mare, born on March 6, 2020 
  Father: Tabe 
  Mother: Marijn
   

  Jet is Marijn’s sixth foal. Her two older brothers are already proudly joining the groups, we expect our Jet to do just as well in a few years. Jet is allowed to grow a bit in the first years and play with her friends. When she’s older, we’ll be ready to become one of our Puur icons just like her mother! We are looking forward to this and are curious to what kind of wonderful mare she will become.

 • Puur Kiwi

  Merrie, geboren 2015
  Vader: Gloriant
  Moeder: Alvesta

  Kiwi versterkt de Puur kudde in 2020, ze is samen met een Puur medewerkster naar Terschelling gekomen om mee te helpen. Kiwi loopt graag voor de huifkar met haar maatjes en galoppeert vrolijk over het strand tijdens de buitenritten. Kiwi doet blij wat er van haar gevraagd wordt. Het is haar niet snel te gek. Kiwi gaat graag met de Puur begeleiders op buitenrit of staat voor de huifkar om er voor te zorgen dat u een huifkartocht maakt om nooit te vergeten.

  Mare, born in 2015
  Father: Gloriant
  Mother: Alvesta

  Kiwi joined the herd at puur in 2020, she came to Terschelling with her owner, a Puur employee. Kiwi likes to walk in font of the covered wagon with her buddies and happily gallop along the beach during the trail rides. Kiwi happily does what is asked of her; nothing is too crazy for her. Kiwi likes to go out with the Puur guides or stand in front of the covered wagon to ensure that you make a covered wagon trip to remember.

 • Puur Lieve

  Merrie, geboren op 1 januari 2011
  Vader: onbekend
  Moeder: onbekend

  Lieve is onze Shire en versterkt onze Puur kudde sinds 2020. Lieve is geboren in Ierland, maar is nu helemaal op haar plek op Terschelling. Ze heeft even nodig gehad om te wennen, maar nu het allemaal bekend voor haar is loopt ze met haar oren naar voren over het eiland. Lieve is geschikt voor de gevorderde en beginnende ruiter, hiermee galoppeert ze blij over het strand. Ook een beginnende buitenrit loopt ze braaf mee met de ruiter die de leiding neemt. Zo beleeft menig ruiter veel plezier met Lieve.

  Mare, born on January 1, 2011 
  Father: unknown 
  Mother: unknown 

  Lieve is our Shire and has been strengthening our Puur herd since 2020. Lieve was born in Ireland but is now at home on Terschelling. She took a while to get used to Puur Terschelling, but now that she is comfortable and familiar, she walks with her ears forward across the island. Lieve is suitable for the advanced riders and she happily gallops across the beach. She also obediently walks along with the rider who takes the lead on the novice trail rides. Many riders experience a lot of fun with Lieve.

 • Puur Boukje

  Merrie, geboren op 12 mei 2016
  Vader: Alke
  Moeder: Nienke

  Boukje versterkt sinds september 2020 onze Puur kudde. Ze heeft een hele mooie uitstraling en als je haar ziet draven, dan kijkt iedereen op. Boukje heeft soms haar eigen ideeën en daarom kan ze een leuke uitdaging zijn voor de gevorderde ruiter. Verder houdt ze heel erg van knuffelen en gekriebeld worden. Boukje is een goede aanwinst en vindt het eilander leven heerlijk, wij verwachten dat ze een echte Puur topper wordt. 

 • Puur Braaf

  Ruin, geboren op 8 april 2008
  Vader: Louis
  Moeder: Quinta

  Braaf is samen met Dapper vanuit Zeeland naar Terschelling verhuisd. Braaf is een Shire en doet z'n naam zeker eer aan, omdat hij heel braaf is. Braaf is het grootste paard van de Puur kudde wat zeer stabiel en betrouwbaar is. 

   

 • Puur Dapper

  Ruin, geboren op 15 juni 2013
  Vader: Louis
  Moeder: Lady Ann

  Dapper is samen met Braaf vanuit Zeeland naar Terschelling verhuisd. Dapper is een Shire met z'n eigen unieke karakter die zo nu en dan wat bijsturing nodig heeft. Dapper en Braaf zijn een onafschijdelijk Puur dreamteam.

 • Puur Epke

  Ruin, geboren 1 juni 2017
  Vader: onbekend
  Moeder: onbekend
   

  Puur Epke is sinds 2021 onderdeel van de Puur kudde. Voordat Epke naar Terschelling kwam, overwinterde hij samen met Idske op het Noorderleech in Friesland. Epke is als hengst bij ons gekomen, maar is inmiddels een ruin. Hij is daardoor nogsteeds wel eens afgeleid als hij een mooie merrie ziet. Verder heeft hij een hoog knuffelgehalte. Epke is bij ons nu ook onder het zadel en dat doet hij braaf. Hij vond het vrij spannend, maar is een echt Puur topper aam het worden!

  Puur Epke Puur Epke
 • Puur Idske

  Ruin, geboren 1 juni 2018
  Vader: onbekend
  Moeder: onbeked

  Puur Idske is opgegroeid samen met Epke in Friesland en overwinterde op het Noarderleech. Idske is een leergierige jonge ruin. Hij is, net als Epke, als hengst bij ons gekomen. Bij ons heeft hij eerst de belangrijke taak van dekhengstop zich genomen. In 2022 verwachten wij dan ook leuke veulens van hem. Sinds kort is Idske een ruin en loopt hij graag mee onder het zadel. Hij is door zijn lieve karakter geschikt om mee te gaan met de beginnersritten. Omdat hij het galoppereen spannend vindt gaat hij niet mee met de gevorderde groepen op dit moment.
  Puur Idske Puur Idske
 • Puur Vos

  Ruin, geboren op 15 mei 2011
  Vader: Onbekend
  Moeder: Onbekend

  Onze Vos is te herkennen aan zijn ooie oranje bruine vacht en zijn witte sokken. Hij is een van onze Puur Shires en heeft sinds kort een mooi plekje in onze Puur kudde. Vos loopt graag voorop onder één van de begeleiders. Hij is dan ook niet snel onder de indruk van wat hij onderweg tegenkomt. Maar hij wil wel altijd graag weten wat er om hem heen gebeurd & wanneer hij het goed doet. Dan zorgen zowel ruiters als paard voor een heerlijke buitenrit door het prachtige landschap.

  Puur Vos Puur Vos
 • Puur Lucky

  Ruin, geboren op 16 maart 2017
  Vader: Onbekend
  Moeder: Onbekend

  Lucky is het afgelopen jaar samen met zijn maatjes bij Puur Terschelling gekomen. Hij is hier opgeleid tot een heus buitenritten paard. Werken doet hij graag en zwemmen behoort tot een van zijn hobby's. Als hij je vertrouwt doet hij alles met veel plezier voor je. Lucky rijd mee onder de begeleiders van het Puur team. Veel mensen kijken graag naar hoe hij, samen met de begeleider, een gantastische butienrit kan begeleiden!

  Puur Lucky Puur Lucky
 • Puur Sterk

  Ruin, geboren op 5 juni 2011
  Vader: Onbekend
  Moeder: Onbekend

  Deze mooie Sterke ruin is samen met zijn maatje Lucky naar het mooie Terschelling gekomen. Sterk is een prachtige Shire met een flinke bos manen en een stoere uitstraling. Hij is heel lief en gaat graag met je aan het werk. Of het nou een gevorderde buitenrit of een beginners buitenrit is maakt hem niet uit! Hij doet alles met plezier. Wel is goede communicatie voor hem belangrijk, Sterk wil graag weten wat er van hem wordt verwacht. Om deze reden rijden er voornamelijk gasten met een klein beetje ervaring op. Hoe meer hij heeft geoefend hoe beter hij het kan vinden met een ultieme beginner.

  Puur Sterk Puur Sterk
 • Puur Stoer

  Ruin, geboren op 10 maart 2010.
  Vader: Onbekend
  Moeder: Onbekend

  Zijn naam verklapt het al een beetje, maar dit paard is een hele stoere Shire. Achter dit stoere paard zit wel een heel lief hartje. Hij doet geen vlieg kwaad en zal zich altijd van zijn beste kant laten zien. Stoer gaat om deze reden graag me met de beginners mee, zo kan hij beginnende ruiters vertrouwen in het paardrijden geven. Deze Shire vindt het belangrijk dat je een leuke tijd hebt en zal voorzichtig met je zijn. Kortom, het is een fantastisch paard om de Terschellinger natuur eens van hoger op te bekijken.

  Puur Stoer Puur Stoer
 • Puur Mette

  Merrie, geboren op 26 februari 2021
  Vader: Tabe
  Moeder: Marijn

  Marijn heeft al vele nakomelingen gekregen en net zoals Metten zijn deze stuk voor stuk onwijs lief! Wij hebben er daarom het volste vertrouwen in dat ze Mette een Puur topper gaat worden! Mette gaat net als onze andere veulens naar de Boschplaat om op te groeien mat haar zussen en jaargenoten. Dan gaan we zien tot wat voor mooi paard ze is uitgegroeid als ze weer terugkomt op volwassenen leeftijd in de Puur kudde.

   

  Puur Mette Puur Mette
 • Puur Minke

  Merrie, geboren op 26 maart 2021
  Vader: Tabe
  Moeder: Aryanne

  Aryanne beviel op 26 maart van een knap merrie veulen, Minke. Haas zussen Marietje & Neeke spelen nog lekker op de Boschplaat. Binnenkort mag Minke lekker samen met haar zussen op de Boschplaat spelen. En als ze dan volwassen is, zal ze het vast net zo goed oden als haar moeder, broer & zussen. Wij kunnen niet wachten om te zien wat voor mooi paard het zal worden! Avontuurlijk is ze in ieder geval. Ze is nieuwsgierig naar haar omgeving en dat bekijkt ze graag met of zonder haar moeder. Een echte avonturier

  Puur Minke Puur Minke
 • Puur Maartje

  Merrie, geboren op 27 april 2021
  Vader: Tabe
  Moeder: Claire

  Maartje is het tweede veulen van Claire. Ze is geboren op koningsdag, een echt koningsveulen. Maartje haar zus Juultje staat al als boefje op de Boschplaat. We gaan zien of Maartje net zo'n boefje wordt als haar zus of dat ze bij het lieve karakter van haar moeder blijft. Het duurt nog een tijdje voordat ze opgeleid wordt tot rijpaard, dus tot die tijd mag ze lekker spelen met haar zus en andere jonge paarden op de Boschplaat. We zijn benieuwd naar onze aanstaande Puur topper!

  Puur Maartje Puur Maartje
 • Puur Joep

  Hengst, geboren op 25 februari 2021
  Vader: Tabe
  Moeder: Lotte

  Puur Joep was het eerste veulen voor Puur dit jaar. Een absoluut boefje die de boel graag ontdekt! Mama Lotte heeft van haar vorige veulen geleerd dat ze niet steeds achter hem aan hoeft te rennen. Toch houdt ze Joep wel goed in de gaten. Van Lotte hebben we nog geen nakomelingen onder het zadel. Maar wij verwachten dat haar beide zonen net zo lief gaan worden als hun moeder!

   

  Puur Joep Puur Joep