Spiegelen

Paarden spiegelen bij Puur Terschelling.
Voor workshops (dagdeel), trainingen of bedrijfsuitje.

Vindt de kracht in u zelf binnen u eigen grenzen van rust en ruimte.
In een sfeer van gastvrijheid met de verschillende eilander natuuraspecten, die terug te vinden zijn in de diversiteit van de mensheid.

Communicatie, contact en bewustwording zijn de basis van onze werkwijze met onze Friese paarden. Laten zien wie u bent is een samenspel tussen mens en dier / paard. Ontdek zelf u sterke en zwakke punten in relaties, werk, sport of gezinsleven door activiteiten met paarden.
Onze Friese paarden beoordelen u niet op uiterlijk of kleding maar zien u zoals u werkelijk bent. Pure innerlijkheid.

Waarom paarden?

Een paard heeft een aantal belangrijke eigenschappen die helpen om je persoonlijke kwaliteiten te onderzoeken en in kaart te brengen. Paarden zijn vluchtdieren die van nature in kuddes leven. In de kudde is een (dynamische) rangorde aanwezig, waarin elk paard een eigen plaats heeft. Dit zorgt voor een algehele rust en bevorderd de kans op overleven in de natuur. Als mens kunnen wij deel uitmaken van de kudde of juist een bedreiging vormen. De paarden reageren zuiver op onze lichaamstaal. Daardoor kunnen we veel te weten komen over ons zelf. Dit kan confronterend zijn, maar helpt om terug te gaan naar de basis en je eigen kracht.

Het paard opent op een veilige manier de verbinding van denken, emotie en gevoel. Door het samenspel van actie en reactie, lichaamstaal, rust en duidelijkheid, je eigen plaats innemen, geven en ontvangen, kan een vertrouwensband tussen mens en paard vormen. Door dit wederzijdse vertrouwen willen de paarden graag met ons samenzijn en samenwerken. De paarden helpen ons om inzicht te krijgen in het ontstaan van een probleem en vinden van mogelijke oplossingen. Dat vraagt om authentiek leiderschap en werkt niet met kunstjes of trucjes:

- Hoe breng je een paard in beweging?
- Bepaal tempo, richting terwijl de ander alle vrijheid heeft?
- Wie heeft de leiding?

De Activiteiten en Mogelijkheden

Tijdens “Paarden Spiegelen” gaan we opdrachten/oefeningen doen met paarden die ruimte bieden tot ervaren, leren en reflecteren. Hierbij wordt de (non-verbalen) communicatie tussen mens en paard duidelijk en kan helpen om inzicht te verkrijgen in jouw eigen manier van communiceren. In de oefeningen is ruimte voor verschillende thema’s, waaronder grenzen aangeven, ruimte geven/nemen, controleren op afstand, je plaats innemen, omgaan met weerstand, omgaan met angst, in- direct communiceren, samenwerken en creatief denken. We werken met een of meerdere paarden of zelfs een kudde paarden.

Tijdens het spiegelen kijken wij naar u, het paard en de relatie in zijn geheel. Waarom reageert het paard op een bepaald moment op een bepaalde manier op u? En wat bedoelt het paard u daarmee te 'zeggen'? Bovendien leert u hoe dit af te stemmen is op het paard waardoor de communicatie met het paard verbeterd wordt.

Door contact te maken met het paard kan u bijvoorbeeld waarnemen hoe het paard zich voelt. De informatie die uit dit contact naar voren komt, gebruiken wij bij het spiegelen en kan het onderlinge begrip vergroten.

Paarden Spiegelen bij Puur Terschelling

- Onze paarden zijn gewend aan mensen betrouwbaar.
- Onze paarden zijn koelbloedig met ieder hun eigen persoonlijkheid.
- Uw eigen grenzen staan boven aan bij Puur Terschelling, 
  ook al dagen wij u uit om u eigen grenzen op te zoeken.
- Deelnemers blijven verantwoordelijk voor hun eigen handelen
  en voor hun individuele bijdrage aan het geheel.
- Inzicht in uw eigen kracht en persoonlijke ontwikkeling.
- Plezier voor de deelnemers en de paarden.
- Kleine groepje maken het persoonlijk.

Resultaten

- U zult bewuster met mensen, dieren en/of situaties omgaan.
- De communicatie zal soepeler verlopen als voorheen.
- Meer vertrouwen in eigen kunnen en in anderen.
- Inspirerend leiderschap
- Meer creativiteit.
- Leven in het hier en nu.
- Snellere en effectievere besluitvorming
- Meer energie.
- Samenwerking en betere relaties.
- Meer openheid

Kortom een persoonlijke groei.

Graag bespreken we vooraf met u de wensen, achtergronden en wat uw doel is te bereiken. Kleding advies vrijetijdskleding, dichte schoenen, bij minder gunstige weersomstandigheden kunnen we gebruik maken van een binnenbak.

Voor meer informatie, neem contact met ons op. Er is een zee van mogelijkheden bij Puur Terschelling.