Puur Toby

Ruin, geboren op 2 juni 2001
Vader: Rob
Moeder: Crunchie

Toby is een Fellpony en daarmee een van de kleinste paarden van onze kudde. Veel mensen kennen onze Tilly al, die hetzelfde ras is als Toby. Samen staan ze ondanks hun grootte toch hun mannetje in het team. Toby loopt graag voorop bij de ritten en gaat daarom graag mee als begeleiderspaard. Het is ook wel een voordeel dat hij wat kleiner is, kleinere begeleiders kunnen makkelijk op en afstappen onderweg wanneer dat nodig is. Ondanks zijn leeftijd denken wij dat Toby nog lang onderdeel zal zijn van het team, hij zit nog vol energie!

Gelding, born on June 2, 2001
Father: Rob
Mother: Crunchie

Toby is a Fellpony which makes him one of the smallest horses of our herd. Many people know our Tilly, which is the same breed as Toby. Together they stand their ground despite their height. Toby likes to walk in front so he goes as the guide horse. It's kind of a benefit that he is so small, our smaller guides can easily get on and of when needed. Despite his age, we think Toby will be a member of our team for many years to come, he is still full of power!