Puur Lobke

Merrie, geboren op 20 mei 2002
Vader: Otto
Moeder: Lady

Lobke is een rustige en betrouwbare merrie, die op alle fronten bewijst dat een paard met een gelijkmatig karakter absoluut niet saai is. Het is juist heel erg fijn rijden met een Fries paard zoals Lobke, want ze werkt graag met u samen en ze reageert heel goed op alle hulpen. Lobke is ontzettend lief voor kinderen en ze heeft al veel prachtige veulens bij ons gekregen. Deze hebben al het goede van onze Lobke overgenomen.

Mare, born on May 20, 2002 
Father: Otto 
Mother Lady 

Lobke is a calm and reliable mare who proves that a horse with a quiet character is absolutely not boring. It's a great experience to ride a Friesian horse like Lobke, because she likes to work with you and will respond really well to her riders. Lobke is very sweet with children and has already given birth to many lovely foals. These foals have inherited all the best traits from our Lobke.

Fotoserie: