Puur Lenna

Merrie, geboren op 10 augustus 2007
Vader: Minne
Moeder: Dirkje

Lenna is een brave Fries-bonte merrie, je kunt haar herkennen aan de vier witte benen en een wit vlekje op haar hoofd. Ze is erg veelzijdig wat rijden betreft en kan naast buitenritten en dressuur rijden ook nog eens heel verdienstelijk springen. Lenna reageert alert en beheerst op de hulpen van de ruiter. Ze heeft een soepele draf en kan heel mooi aanspringen naar de galop. Lenna rijdt heerlijk, maar kan naast rijden ook heel goed voor onze huifkar lopen. 

Mare, born on August 10, 2007 
Father: Minne 
Mother: Dirkje 

Lenna is a good Friesian pinto mare, you can recognize her by the four white stockings and star on her head. She is very versatile when it comes to riding and, in addition to riding outside and dressage, she can also jump quite well. Lenna responds alertly and in a controlled manner to the rider’s aids. She has a subtle trot and can transition nicely into a canter. Lenna drives wonderfully, but in addition to driving, she can also walk very well in front of our covered wagon.

Fotoserie: