Puur Hidde

Hengst, geboren op 10 maart 2022
Vader: Ids
Moeder: Lotte

Hidde is het derde hengstveulen van onze merrie Lotte. Het Puur team was aanwezig bij de bevalling en het eerste wat ons allemaal opviel was hoe groot Hidde al was! We denken dat Hidde een grote sterke fries gaat worden die later veel mensen laat genieten van de Terschellinger natuur vanaf zijn rug.

Stallion, born on March 10, 2022
Father: Ids
Mother: Lotte

Hidde is the thirth stallion foul of our mare Lotte. The whole Puur team was there to see the birth and the first thing we all noticed was how big Hidde already is! We think Hidde will be a big strong horse who later will let lots of people enjoy the nature of Terschelling from his back. 

Fotoserie: