Puur Haye

Ruin, geboren op 12 augustus 2008
Vader: Minne
Moeder: Dirkje

Alle paarden bij Puur Terschelling zijn vernoemd naar iemand die iets met het bedrijf te maken heeft gehad, zo ook Haye. Haye is geboren op de dag dat wij helaas afscheid moesten nemen van een andere, zeer belangrijke Haye: vader, schoonvader en opa van de familie Bierema, en de vorige eigenaar van het boerenbedrijf dat Puur Terschelling oorspronkelijk was. Haye’s foto prijkt nog altijd op de gevel van één van onze gebouwen. Onze Friese ruin Haye is een echte haantje-de-voorste; hij wil altijd weten wat er gebeurt en staat dan ook graag overal met zijn neus bovenop. Haye is zwart, maar van zijn moeder Dirkje heeft hij vier mooie half-witte benen meegekregen en ruitvormig kolletje op zijn voorhoofd.

Gelding, born on August 12, 2008 
Father: Minne 
Mother: Dirkje 

Many of our horses at Puur Terschelling are named after someone who has something to do with the company, including Haye. Haye was born on the day that we unfortunately had to say goodbye to another important Haye: father, father-in-law and grandfather of the Bierema family, and the previous owner of the original farm that is now Puur Terschelling. Haye’s photo is still on the exterior of one of our buildings. Our Friesian gelding Haye is a real trooper; he always wants to know what is happening and likes to be on top of everything. Haye is black, but his mother Dirkje gave him four charming white stockings and a faint star.

Fotoserie: