Puur Claire

Merrie, geboren op 5 april 2011
Vader: Jannes
Moeder: Dirkje

Claire is een heerlijk voorwaartse merrie, ze is een echte leider in de kudde en ze heeft prachtige scherpe aftekeningen. Wat kunnen wij u nog meer over Claire vertellen; deze beauty is helemaal “Miss Puur”, zien en met haar rijden is geloven! Met haar is het puur genieten door de Terschellinger natuur. 

Mare, born on April 5, 2011 
Father: Jannes 
Mother: Dirkje 

Claire is a wonderfully forward mare and a true leader in the heard. She also has enchanting sharp markings. What more can we tell you about Claire; this beauty is totally “Miss Puur,” seeing and riding her is unbelievable! With Claire, it is pure enjoyment through the Terschelling nature.

Fotoserie: