Puur Braaf

Ruin, geboren op 8 april 2008
Vader: Louis
Moeder: Quinta

Braaf is samen met zijn kleinere broertje Dapper vanuit Zeeland naar Terschelling verhuisd. Braaf is een Shire en doet z'n naam zeker eer aan, het is echt een van de braafste paarden bij Puur Terschelling. Braaf is met zijn schofthoogte van bijna 2 meter ons grootste paard. Sommigen zullen het dus misschien spannend vinden om daar bovenop te klimmen, maar we kunnen u verzekeren dat zelfs de allerkleinste kinderen een rit op Braaf kunnen maken om nooit te vergeten!

Gelding, born on April 8, 2008 
Father: Louis 
Mother: Quinta

Braaf came together with his smaller brother Dapper from Zeeland to Terschelling. Braaf is a Shire and honors his name, he is indeed one of the sweetest horses at Puur Terschelling. His height is close to 2 meters which makes him our biggest horse. Some people may be hesitant to climb on his back, but we can assure you that even the smallest children can make a ride on him to never forget! 

Fotoserie: