Keurmerk Paarden Welzijn

Puur Paardenwelzijn en keurmerk

Het Keurmerk Paard en Welzijn is niet zomaar een compliment. KPW is een instituut dat hoge eisen stelt aan de paardenhouderij. Om het keurmerk te verdienen moet een paardenbedrijf voldoen aan criteria die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar het welzijn van paarden. Op basis van de door Waginingen UR ontwikkelde WelzijnsMonitor Paardenhouderij (WMP) heeft KPW grondige inspecties en keuringen ontwikkeld. De lat word zeer hoog gelegd waarbij jaarlijks controle wordt uitgevoerd. Een bedrijf met het Keurmerk Paard en Welzijn geldt als voorbeeld voor de sector. 

November 2015 heeft inspecteur Tjeerd Schraa een bezoek gebracht aan Puur Terschelling. Waarbij de huisvestiging, management en dieren welzijn werd beoordeeld.
Maart 2016 heeft erkend paardendierenarts/ vetarinary chiropractor / veterinary acupuncturist Amper Koppen een bezoek gebracht aan Puur Terschelling. Waarbij de paarden op vele onderdelen werden gekeurd.

GESLAAGD KEURMERK PAARD EN WELZIJN

Puur Terschelling verdient het Keurmerk Paard en Welzijn. Tijdens de bezoeken van de inspecteur en dierenarts is er vastgesteld dat binnen het bedrijf Puur Terschelling het welzijn van de paarden goed gewaarborgd zijn.
Puur Terschelling heeft het Keurmerk verdiend door een juiste opvatting van paardenwelzijn met correcte bedrijfsvoering in de praktijk te brengen. Het is een belonig voor goed ondernemerschap, waarin zorg voor het welzijn van dieren voorop staat.

Zorg voor paardenwelzijn

Sinds 2007 roept de overheid ondernemers in de dierhouderij op te streven naar dierenwelzijn als onderdeel van duurzame bedrijfsvoering. De paardensector heeft dit in de jaren daarna opgepakt. KNHS en Sectorraad Paarden publiceerden plannen en richtlijnen voor het verbeteren van paardenwelzijn met regels voor huisvesting, voeding, transport en trainingsmethoden voor paarden. Maar in de sector is tot 2014 nauwelijks concreet uitvoering gegeven aan plannen voor paardenwelzijn. Er was geen systematische aanpak voor het daadwerkelijk bevorderen en controleren van welzijn van paarden.

Een keurmerk voor paardenwelzijn


Die concrete aanpak is er sinds 2014 wel. In intensief overleg met verschillende organisaties in de sector ontstond een initiatief voor een keurmerk voor het welzijn van paarden, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de eerdere plannen en ideeën. Beoordelingen van paardenbedrijven op welzijnscriteria vormen de basis van dat keurmerk. Die normen zijn op hun beurt afgeleid uit doelstellingen voor paardenwelzijn van overheid en organisaties in de sector, die sinds 2007 zijn vastgelegd in diverse nota’s en beleidsplannen.