Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra

De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) is een brancheorganisatie voor ondernemers in de paardenhouderij. Ze behartigt hun belangen bij overheid, gemeenten en andere ambtelijke instellingen die invloed hebben op het ondernemen binnen de paardensector.

De missie

De FNRS is de branchevereniging voor professionele hippische ondernemers. De FNRS behartigt de belangen van ondernemers richting externe partijen, biedt individuele diensten aan leden en werkt aan de ontwikkeling van de branche. Centrale thema's zijn kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Klant, paard en ondernemer staan daarbij centraal.

De visie 

De FNRS streeft naar een gezonde paardensportsector, waarbij zoveel mogelijk mensen paardrijden en ondernemers een gezonde economische exploitatie hebben. De paardensport is laagdrempelig en zo toegankelijk mogelijk voor de gehele Nederlandse samenleving. Het imago van de paardensport is dat van een unieke sport, met een unieke emotie en beleving van paard en natuur.